Museoiden arviointi ja vertaiskehittäminen

Toimintaympäristö haastaa museoita kehittymään ja kehittämään toimintaansa aktiivisesti ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden, yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Museoiden arviointi ja vertaiskehittäminen ovat työkaluja, joiden tavoitteena on tukea museoita omien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisessa.


Museoiden arviointi- ja kehittämismalli tukee museon toiminnan kehittämistä. Mallin avulla museo voi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämispainopisteitä sekä tarkastella toimintaansa tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista. Malli painottaa toimintaympäristön, asiakkuuksien ja yhteisöjen sekä museon oman osaamisen ja sisältöjen merkitystä menestyksekkään toimintakonseptin kehittämisessä.

Arviointimalli on tarkoitettu suomalaisille ammatillisesti hoidetuille museoille, ja sen käyttäminen on maksutonta.

Arviointi- ja kehittämismalli www.museoarviointi.fi

MOI-itsearviointimallin työkirjat


MOI-itsearviointimalli on Museoviraston johtamassa MOI! Museums of Impact -hankkeessa (2019–2022) eurooppalaisille museoille kehitetty yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen kannustava itsearviointimalli.

MOI-arviointimalli auttaa museoita tarkastelemaan, arvioimaan ja löytämään itselleen sopivia tavoitteita vaikuttavuuden kehittämiseksi. Se täydentää jo olemassa olevia vaikutusten mittaamisen malleja keskittymällä museoiden sisäiseen kapasiteetin kehittämiseen.

MOI-arviointimalli on vapaasti saatavilla englanniksi Network of European Museums NEMO -verkoston verkkosivuilla:

Mallia käännetään parhaillaan myös suomeksi ja löydät jo käännetyt aineistot Museoviraston verkkosivuilta:

Museoiden vertaiskehittämisfoorumi on Museoviraston, Museoliiton ja museoiden yhdessä järjestämä foorumi, jossa museot pääsevät jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan toiminnan kehittämisestä, sparraamaan toisiaan ja oppimaan yhdessä. Tavoitteena on antaa museoille kehittämisen tukea, laittaa museoissa olevaa viisautta kiertoon, synnyttää uusia ideoita ja kokeiluja sekä edistää museoiden välistä yhteistyötä.

Ensimmäinen vertaiskehittämisfoorumi järjestettiin 2018–2019 ja se kesti noin 1,5 vuotta. Osallistujia oli 13 eri museosta, yhteensä noin 50 henkeä. Seuraava vertaiskehittämisfoorumi käynnistyy keväällä 2024.

Hae mukaan 18.3. mennessä:
https://link.webropol.com/s/vertaiskehittamisfoorumi

Museoiden arviointia ja vertaiskehittämisfoorumia esiteltiin vuoden 2023 lopulla arvioinnin aamukahveilla. Tilaisuuksien aineistot:

Museoilla on ollut käytössään suomalainen arviointimalli vuodesta 2007. Vuoteen 2015 asti käytössä ollut malli koostui museoiden itsearvioinnista ja ulkoisesta arvioinnista (Museoiden arviointimalli 2007-2015).

Museovirasto käynnisti mallin uudistamistyön vuonna 2015 yhteistyössä museoiden kanssa. Uudistustyön myötä museoilla on nyt käytössään malli, joka tunnistaa tämän päivän toimintaympäristön haasteita ja mahdollisuuksia.

Osana uudistustyötä selvitettiin ulkomaisissa museoissa käytössä olevia arviointijärjestelmiä. Selvityksessä kartoitettiin mihin tarkoituksiin, millä keinoilla ja keiden toimesta museoiden arviointeja toteutetaan, ja minkälaisia sisällöllisiä jaotteluja tai painotuksia, ja seurantatoimenpiteitä arviointimalleissa esiintyy eri maissa (Museoiden arviointijärjestelmiä ulkomailla).