Näyttelytilaa, jossa kävijöitä. Takaseinällä seinälle ripustettu teos ja kuvan keskellä kaksi puulaatikoiden päälle aseteltua teosta.
Kuva Adolfo Veran näyttelystä Jos en minä, niin kuka? Suomen valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla 15.9.2023–14.1.2024. Kuva: Virve Laustela

Museovirasto jakoi 791 000 euroa avustuksina 386 kuvataiteilijan näyttelypalkkioihin museoille ja gallerioille

Vuosina 2024–2025 järjestettävien taidenäyttelyiden taiteilijapalkkioihin jaettiin avustuksina 791 000 euroa. Avustuksia myönnettiin 233 eri näyttelyhankkeen palkkioihin, joita maksetaan 386 taiteilijalle. Avustusten turvin museot ja muut näyttelynjärjestäjät voivat maksaa kuvataiteilijoille palkkion taidenäyttelyä varten tehdystä työstä. Vuonna 2023 Museovirasto jakoi yhteensä 1 459 000 euroa avustuksina kuvataiteilijoiden palkkioihin.

Avustuksia myönnetään ammatillisille museoille sekä muille voittoa tavoittelemattomille ammatillisille näyttelynjärjestäjille, kuten taidehalleille, valokuvakeskuksille ja valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen gallerioille. Näyttelypalkkiojärjestelmä huomioi kuvataiteilijat näyttelyiden sisällön tuottajina ja auttaa turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

”Tällä avustuksella olemme voineet tukea vuonna 2023 yhteensä tasan 400:ää kuvataidenäyttelyä ja yli 800:aa taiteilijapalkkiota, mikä parantaa ammattikuvataiteilijoiden toimeentuloa ja tukee heidän taiteellista työskentelyään. Näyttelypalkkioavustukset ovat myös mahdollistaneet yhä useampien, korkealaatuisten taidenäyttelyiden järjestämisen eri puolilla Suomea, myös pienemmille toimijoille”, kertoo erikoisasiantuntija Anna Koivusalo Museovirastosta.

Nyt päättyneellä, viimeisimmällä hakukierroksella Suomen valokuvataiteen museolle myönnettiin avustus kahdeksan eri taidenäyttelyn taiteilijapalkkioihin.

”Näyttelypalkkioavustus on meille todella merkityksellinen niin taloudellisesti kuin strategisesti. Avustus on mahdollistanut suurempien palkkioiden maksamisen taiteilijoille, mikä on museollemme periaatteellisesti hyvin tärkeää. Taiteilijan työn esittämisen rinnalla hänen työskentelymahdollisuuksiensa tukeminen kuuluu keskeisesti näyttelytoiminnan ytimeen”, kertoo museon intendentti Tiina Rauhala.

Palkkioavustus auttaa satoja taiteilijoita

Avustushakemuksia näyttelypalkkioihin saapui 120, ja haettu summa oli yhteensä noin 1 100 000 euroa. Avustuksina jaettiin yhteensä 791 000 euroa 233 eri näyttelyhankkeeseen. Kaikkiaan avustuksilla tuettiin 368:aa taiteilijapalkkiota. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 7 554 euroa.

Suurin avustus oli 44 200 euroa, joka myönnettiin Hämeenlinnan taidemuseolle Taiteen valtakunta -biennaaliin. Muita isompia avustuksia myönnettiin eri toimijoiden koko näyttelykauden palkkioihin esimerkiksi WAM Turun kaupungin taidemuseolle, Rauman taidemuseolle ja Jyväskylän taidemuseolle. Yksittäisistä näyttelyistä suurimmat avustukset jaettiin Porvoo Triennaalille, 100 Viipuria -näyttelylle Lahden visuaalisen taiteen museo Malvassa sekä Melanie Bonajon yksityisnäyttelylle Porin taidemuseossa.

Avustuksia sai 65 toimijaa, joista 79 prosenttia oli ammatillisia museoita ja 21 prosenttia muita näyttelynjärjestäjiä. Uusimaa ja Varsinais-Suomi, joissa sijaitsee runsaasti taidemuseoita ja gallerioita, saivat yhteensä noin 40 prosenttia jaetuista avustuksista. Myös Lappi, Satakunta ja Pirkanmaa saivat useita avustuksia. Muuten myönnetyt avustukset jakautuvat alueellisesti varsin tasaisesti ympäri Suomen.

Seuraava hakukierros avautuu helmikuussa 2024. Näitä harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää ammatillisesti hoidetuille museoille sekä eräille muille voittoa tavoittelemattomille taidenäyttelyiden järjestäjille sellaiseen näyttelypalkkioon, jonka ne maksavat ammattikuvataiteilijalle kuvataiteen alan yksityis- tai ryhmänäyttelyä varten tehdystä työstä.

Lisätietoja

Myönnetyt avustukset syksy 2023 (pdf)
Avustukset kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin

Lisätietoa avustusta saaneista näyttelyistä ja taiteilijoista avustuksen saajilta