Kemin taidemuseo 2
Yksi vuonna 2022 näyttelypalkkioavustusta saaneista oli Kuolemantanssi, Jouko Alapartasen, Tuomas Korkalon, Ulla Remeksen, Anna-Maija Rissasen ja Mika Vesalahden taidetta esittelevä näyttely Kemin taidemuseossa 28.1.–25.3.2023. Kuva: Nina Susi.

Avustukset kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin

Museovirasto myöntää avustuksia, joilla tuetaan palkkion maksamista kuvataiteilijoille taidenäyttelyä varten tehdystä työstä.

Näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa myös museoita ja muita näyttelyjärjestäjiä toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin. Hakuaika alkaa 14.3.2023 kello 9.00 ja päättyy 25.4.2023 kello 15.00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voivat hakea:

  • Päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut kunnan, kuntayhtymän, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittavat toimintayksiköt, joilla on kokoelmat, vakituista ammatillista henkilöstöä ja jotka ovat säännöllisesti avoinna yleisölle.
  • Kunnan, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen ylläpitämät museoihin rinnastuvat ja voittoa tavoittelemattomat taidenäyttelytoimintaa harjoittavat toimijat, jotka eivät peri näyttelyvuokraa tai vastaavaa maksua taiteilijoilta.
  • Voittoa tavoittelemattomat taidenäyttelytoimintaa harjoittavat toimijat, jotka saavat Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta-avustusta eivätkä peri näyttelyvuokraa tai vastaavaa maksua taiteilijoilta.

Avustusta voidaan myöntää ammattikuvataiteilijalle maksettavaan yksityis- tai ryhmänäyttelyn näyttelypalkkioon. Avustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne on tarkoitettu osarahoitukseksi näyttelypalkkion kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalla on selvittämättä näyttelypalkkioihin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Ohjeet

Ehdot

Tarkistuslista avustuksen hakijalle

Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Myönnetyt avustukset

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kaikki Katso-palvelua käyttäneet voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin.

Ohjeita verkkoasiointiin ja asiointipalveluun kirjautuminen

Lisätietoja avustuksesta antaa erikoisasiantuntija Anna Koivusalo, p. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.