Rytkola Kymenlaakson museo
Eräs näyttelypalkkioavustuksen saajista syksyn 2023 hakukierroksella oli Johanna Rytkölän veistoksia esittelevä Vesikehän ympäröimä -näyttely, joka on esillä Kymenlaakson museossa 19.1.–14.4.2024. Kuva: Lasse Lehtinen / Kymenlaakson museo

Avustukset kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin

Museovirasto myöntää avustuksia, joilla tuetaan palkkion maksamista kuvataiteilijoille taidenäyttelyä varten tehdystä työstä.

Näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa myös museoita ja muita näyttelyjärjestäjiä toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Seuraava hakuaika alkaa elokuussa 2024.

Avustusta voidaan myöntää ammatillisille museoille ja eräille muille näyttelynjärjestäjille tueksi ammattikuvataiteilijalle maksettavaan näyttelypalkkioon. Avustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Keväisin avustuksia myönnetään kuluvan ja seuraavan vuoden näyttelyihin ja syksyisin hakuvuotta kahden seuraavan vuoden näyttelyihin.

Avustusta haetaan uudessa valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä hakuohjeet ja -ehdot julkaistaan palvelussa ennen haun avautumista. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Olethan yhteydessä yhteyshenkilöön hyvissä ajoin, mikäli et voi hakea avustusta sähköisesti.

Lisätietoja avustuksesta antaa erikoisasiantuntija Anna Koivusalo, p. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.

Ohjeita verkkoasiointiin