Yleiskuva näyttelysalista. Etualalla kaksi suurikokoista ja värikästä työtä.
Anna Alapuron ja Ilkka Väätin näyttely Matkalla on esillä Kajaanin taidemuseossa 14.5.2023 asti. Kuva: Kajaanin taidemuseo

Museovirasto laajentaa kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioavustusta suuremmalle hakijajoukolle

,

Museovirasto avasi 14.3.2023 avustushaun kuvataiteilijoiden vuosien 2023–2024 näyttelypalkkioiden kattamiseen. Ammatillisten museoiden lisäksi myös eräät muut näyttelynjärjestäjät voivat nyt hakea avustusta näyttelypalkkioiden maksamiseen ammattikuvataiteilijalle. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta 25.4.2023 klo 15 mennessä.

Museovirasto myöntää avustuksia, joilla tuetaan palkkion maksamista kuvataiteilijoille taidenäyttelyä varten tehdystä taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiolla korvataan taiteilijalle näyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ. Näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa myös museoita ja muita näyttelyjärjestäjiä toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Keväällä 2023 haku laajennetaan koskemaan ammatillisten museoiden lisäksi myös museoihin rinnastuvia toimijoita sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta-avustusta saavia näyttelynjärjestäjiä.

”Viime vuonna Museoviraston ensi kertaa myöntämät avustukset kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin ovat ammatillisille museoille tärkeä avustusmuoto. Ottamalla mukaan lisää muita voittoa tavoittelemattomia näyttelyjärjestäjiä voimme nyt laajentaa näyttelypalkkiojärjestelmää koskemaan yhä useampaa ammattitaiteilijaa”, kertoo erikoisasiantuntija Anna Koivusalo Museovirastosta.

Avustusta voivat hakea:

  • päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen sääntömääräisesti toimintaa harjoittavat museot

  • kunnan, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen ylläpitämät museoihin rinnastuvat ja voittoa tavoittelemattomat taidenäyttelytoimintaa harjoittavat toimijat, jotka eivät peri näyttelyvuokraa tai vastaavaa maksua taiteilijoilta

  • voittoa tavoittelemattomat taidenäyttelytoimintaa harjoittavat toimijat, jotka saavat Taiken toiminta-avustusta eivätkä peri näyttelyvuokraa tai vastaavaa maksua taiteilijoilta.

Avustusta voi hakea ammattikuvataiteilijalle maksettavaan yksityis- tai ryhmänäyttelyn näyttelypalkkioon korvaamaan taiteilijan taidenäyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti ja sen osuus voi olla korkeintaan 80 % näyttelypalkkion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Museovirasto jakaa näyttelypalkkioihin yhteensä miljoona euroa vuoden 2023 aikana kahdella hakukierroksella. Toinen hakukerros järjestetään alkusyksystä. Museovirasto avasi haun ensi kertaa viime vuonna, jolloin avustusta jaettiin yhteensä 1 000 000 euroa kaikkiaan 187 näyttelyyn.

Avustushaun ohjeet ja tarkemmat kriteerit ovat luettavissa Museoviraston verkkosivuilla