Närpiön kirkkotalleja on kunnostettu Museoviraston avustuksella useana vuonna.
Närpiön kirkkotalleja on kunnostettu Museoviraston avustuksella useana vuonna. Kuva: Kaj Höglund

Museovirasto jakoi avustuksia rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen

, , ,

Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Avustuksia myönnettiin 171 kohteelle yhteensä lähes 1,6 miljoonaa euroa. Entistämisavustukset ovat Museoviraston suurin ja vanhin vuosittainen avustuskokonaisuus, joka jaettiin nyt 52. kertaa.

Entistämisavustuksilla tuetaan rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden oikeanlaista kunnostusta ja vaalimista sekä kohteiden erityispiirteiden tunnistamista. Museoviraston tuen avulla on mahdollista säilyttää kohteiden kulttuurihistorialliset arvot. Kunnostus säilyttää ja jopa nostaa kohteiden taloudellista arvoa sekä mahdollistaa osalle toimijoista myös liiketoiminnan kehittämisen.

Avustushakemuksia jätettiin 463 kappaletta, joista 299 tuli yksityishenkilöiltä ja 79 yhteisöiltä. Haettujen avustusten yhteissumma oli 9,2 miljoonaa euroa ja niihin liittyneiden hankkeiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus 22 miljoonaa euroa. Pisteyttämisen myötä tukea sai 171 kohdetta yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla.

”Silti summa tuntuu riittämättömän pieneltä. Ilman jäi nytkin moni hyvä kohde, joka olisi kaivannut korjausta”, pahoittelee erikoisasiantuntija Harri Metsälä Museovirastosta.

Restaurointialan osaaminen säilyy

Restaurointihankkeet vaativat usein perinteisten materiaalien käyttöä ja työstöä. Niiden tukeminen on tärkeää restauroinnin alan ammattitaidon säilymiselle ja karttumiselle sekä ammattilaisten työllisyydelle.

Tyypillisten ikkuna-, hirsi- ja kattokorjausten lisäksi avustusta sai tänä vuonna neljä tuulimyllyä. Niissä korjattavaa on useimmiten siipi- ja tukirakenteissa. Uudempana kohteena on mukana myös 1960-luvun Futuro-talo. Kulttuuriympäristökohteille avustusta myönnettiin esimerkiksi hautamuistomerkkien, kiviaitojen sekä historiallisten puistojen kunnostukseen.

”Avustuksilla on myös sosiaalinen ulottuvuus: monille yhteisölle yhdessä kunnostettavat kohteet ja niiden säilyttäminen on merkittävä yhteisöllisyyden vahvistaja. Restaurointihankkeet näyttävät hyvää esimerkkiä myös muille ympäristössä siitä, että rakennuksia kannattaa hoitaa”, kertoo avustuksia koordinoiva erikoisasiantuntija Harri Metsälä Museovirastosta.

Lisätietoja

Harri Metsälä, erikoisasiantuntija, Museovirasto, harri.metsala@museovirasto.fi, 0295 33 6177

Myönnetyt avustukset

Avustuksen myöntämisen perusteet


Korjaus 12.5.2020: Kyseessä on myös Museoviraston vanhin avustus, joka jaettiin nyt 52. ei 5. kertaa.