Tarton Yliopiston Paarakennus Visit Estonia 2000
Tarton yliopiston päärakennuskokonaisuus on saanut Euroopan kulttuuriperintötunnuksen. Kuva: Visit Estonia, (CC BY-NC-SA 2.0)

Museovirasto käynnistää Suomen ensimmäisten Euroopan kulttuuriperintötunnusten haun – alan toimijoita kutsutaan tekemään hakemuksia

Suomalaisilla kulttuuriperintökohteilla on nyt ensi kertaa mahdollisuus hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta. Suomen ensimmäinen hakemus lähetetään maaliskuussa 2021. Museovirasto järjestää työpajan auttamaan hakemusten tekemisessä.

Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, jonka tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita on kehitettävä pedagogisen hankkeen kautta.

Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksia vuodesta 2014 yhteensä 48 kohteelle 19 maassa.Tunnukset saaneet kohteet liittyvät mm. rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnuksia on myönnetty esimerkiksi museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä kulttuuriperinnön parissa toimiville instituutioille.

Suomen esitykset valitaan aiehakemusten perusteella

Suomi on liittynyt mukaan Euroopan kulttuuriperintötunnukseen vuonna 2018. Suomen ensimmäinen hakemus lähtee Euroopan komissiolle maaliskuussa 2021. Museovirasto koordinoi hakua Suomessa ja käynnistää tunnuksen hakuprosessin valmistelun huhtikuussa 2020.

”Suomalaisille kulttuuriperintötoimijoille tämä on hieno mahdollisuus miettiä omaa kohdetta laajemmasta, kansainvälisestä näkökulmasta. Tunnuksen saaminen tuo näkyvyyttä ja avaa uusia verkostoja”, sanoo tunnuksen kansallinen koordinaattori Leena Marsio Museovirastosta.

Tunnuksesta kiinnostuneet kulttuuriperintötoimijat voivat tehdä aiehakemuksen Museovirastolle 10.8.2020 mennessä. Aiehaku on varsinaista hakemusta kevyempi kymmenen kysymyksen dokumentti, jonka kulttuuriperintötunnuksen ohjausryhmä käsittelee. Käsittelyn perusteella Museovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen siitä, mitä kohteita Suomesta ehdotetaan tunnuksen saajiksi. Näistä kohteista tehdään varsinainen hakemus Euroopan komissiolle. Suomesta voidaan lähettää 1–2 hakemusta joka toinen vuosi.

Museoviraston verkkosivuilla on kattava tietopaketti Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta ja sen hakemisesta. Sivuilta löytyvät myös muun muassa tarkennetut hakukriteerit ja -ohjeet sekä linkki tunnusta koskeviin EU-asiakirjoihin sekä kohteisiin, joille tunnus on myönnetty aiemmin.

Museoviraston työpaja opastaa hakemuksen tekemisessä

Ensimmäinen hakuun opastava työpaja järjestetään Eurooppa-viikolla 6.5.2020 verkkotapaamisena. Työpaja on tarkoitettu yhteisöille, instituutioille ja organisaatioille, jotka ylläpitävät kulttuuriperintökohdetta ja harkitsevat Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakemista. Maksuttomassa webinaarissa käydään läpi hakukriteereitä ja hakuprosessia sekä syitä hakea tunnusta. Webinaari tallennetaan ja julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla.

”Webinaarissa autetaan toimijoita muun muassa pohtimaan edustamansa kohteen eurooppalaista ulottuvuutta eli miettimään, mikä on oman kohteen merkitys eurooppalaisessa mittakaavassa. Tämä on hakemuksen haastavin osuus”, kertoo Leena Marsio.

Ohjelma ja ilmoittautuminen verkkotapaamiseen 6.5.2020

Kaunasissa tunnus toimii markkinoinnissa

Tunnuksen saamisella on ollut kohteille merkittäviä vaikutuksia muissa Euroopan maissa. Tunnus on myönnetty esimerkiksi vuonna 2015 Liettualle Kaunasin sotienvälisen ajan arkkitehtuurille.

Lisäksi tunnuksia ovat saaneet esimerkiksi Tarton yliopiston historiallinen kokonaisuus ja Suurkillan talo Virossa, Kuolemantuomion kieltävä peruskirja Portugalissa sekä Schengenin kylä Luxemburgissa.

”Euroopan kulttuuriperintötunnus on eräänlainen tavaramerkki, jota on Kaunasissa käytetty ilmiön paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen markkinointiin. Tunnuksen tarkoituksena on kouluttaa ja rakentaa paikallista yhteisöä, lisätä matkailua, luoda uusia kansainvälisiä yhteyksiä sekä kehittää uusia tuotteita ja taloutta. Kaunasin kaupunki yhdessä yliopistojen edustajien, yrittäjien ja yritysten kanssa toteuttaa tunnuksen puitteissa monenlaista toimintaa”, sanoo Kaunasin kulttuuriperintöjohtaja Saulius Rimas.

Lisätietoa

Lisätietoja: Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 336 017

Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta Museoviraston sivuilla

Ohjelma ja ilmoittautuminen verkkotapaamiseen 6.5.2020

Hakuohjeet Museoviraston sivuilla

Tunnuksen saaneet kohteet Euroopan komission sivuilla