Fyyrkantin Mylläkkä esiintymässä Folklandia-risteilyllä 2018.. Kuvaaja: Timo Hukkanen
Aineeton elävä kulttuuriperintö siirtyy muuttuvana sukupolvelta toiselle. Fyyrkantin Mylläkkä esiintymässä Folklandia -risteilyllä tammikuussa 2018. Kuva: Timo Hukkanen

Museovirasto on avannut avustushaut aineettoman kulttuuriperinnön, maailmanperintökohteiden kehittämisen sekä paikallismuseoiden hankkeisiin

,

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin, maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä paikallismuseoiden hankkeisiin. Avustusten haku on nyt auki, ja hakemukset tulee jättää 19.10.2018 klo 15.00 mennessä. Avustuksia haetaan asiointipalvelun kautta.

Uutena avustusmuotona Museovirasto jakaa avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksen jakamisen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa ja levittää siitä tietoisuutta. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta. Avustusten jakaminen onkin yksi keino laajentaa yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaiseen toimintaan. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Avustuksia maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin voi hakea maailmanperintöluettelossa olevien kulttuuriperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä hankkeille, jotka edistävät maailmanperintötietoisuutta. Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna; Vanha Rauma; Petäjäveden vanha kirkko; Verlan puuhiomo ja pahvitehdas; Sammallahdenmäki sekä Struven ketju. Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, ja tukea hakevien hankkeiden tulee toteuttaa maailmanperintöstrategian linjauksia. Vuonna 2017 avustus myönnettiin 5 hankkeelle. Avustussumma oli yhteensä 99 000 euroa.

Paikallismuseoiden hankkeisiin myönnettävien avustusten tavoitteena on tukea ei-ammatillisesti hoidettujen museoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille. Vuonna 2018 paikallismuseoille myönnettiin avustus 108 hankkeeseen. Avustussumma oli yhteensä 596 000 euroa.  Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvioesityksen.

Lisätietoja
Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin:

leena.marsio@museovirasto.fi puh. 0295 33 6017
Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin: stefan.wessman@museovirasto.fi puh. 029 533 6256.
Avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin: museoavustus@museovirasto.fi ja puh. 0295 33 6006 ja 0295 33 6012

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla

Avustus paikallismuseoiden hankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla