Arkeologisten esinekokoelmien löytöluetteloita. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto. Kuvaaja: Soile Tirilä

Museoviraston arkeologisten esinekokoelmien pääluettelo on nyt kokonaan digitoitu

, ,

Museoviraston arkisto on saanut valmiiksi arkeologisten esinekokoelmien löytöluetteloiden eli pääluettelon laajamittaisen digitoinnin. Projekti on osa Museoviraston arkiston määrätietoista työtä arkistoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.

Projektissa digitoitiin yli 40 000 kpl arkeologisia löytöluetteloita. Huomion arvoista on, että yksi arkeologinen löytöluettelo voi sisältää parhaimmillaan yli 10 000 yksittäisen löydön tiedot. Museoviraston arkiston vanhimmat arkeologisiin kokoelmiin liittyvät löytöluettelot ovat vuodelta 1829, ja sen jälkeen luettelointitietoa on muodostunut runsaasti. Pääluettelo sisältää sekä arkeologisten tutkimusten että yksityisten henkilöiden kokoelmiin toimittamien löytöjen luettelointitiedot.   

Arkeologisten kokoelmien monipuolinen käyttö helpottuu

Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelu on vilkasta ja kokoelmia käytetään sekä näyttely- että tutkimustoimintaan. Pääluettelon digitointi palvelee laajasti arkeologista tutkimusta ja helpottaa merkittävästi erityisesti esinetutkimusta. Vain pieni osa kokoelmatiedoista on aikaisemmin ollut sähköisessä muodossa, joten löytöluetteloiden tutkiminen on perustunut paperimuotoisten luetteloiden selaamiseen. Nyt digitoituun aineistoon on mahdollista kohdistaa sanahakuja konekirjoitettujen luetteloiden osalta, sillä asiakirjoille on tehty digitoinnin yhteydessä optinen tekstintunnistus (OCR).  

Sanahakujen mahdollistaminen on ollut yksi projektin keskeinen tavoite aineistojen käytettävyyden lisäämiseksi. Vanhimpien luetteloiden digitointi tehtiin konekirjoitetuista kopioista, jotta tekstintunnistus ja sitä kautta sanahaut ovat käytössä mahdollisimman laajaan aineistoon.  

Arkeologisten kokoelmien digitoidut ja verkkoon avatut löytöluettelot ovat katseltavissa Muinaiskalupäiväkirja-tietokannassa, joka on kaikille avoin palvelu osoitteessa www.kyppi.fi.  

Suurin osa aineistoista on saatavilla julkisesti verkossa ja osa on käytettävissä rekisteröityneille ammattilaiskäyttäjille. Näyttörajoitukset liittyvät pääosin yksityishenkilöiden tunnistetietoihin, joita ei voida julkaista verkossa tietosuojasyistä.  

Verkossa näyttörajoitetut digitoidut aineistot ovat kuitenkin vapaasti kaikkien selattavissa asiakaspäätteillä Museoviraston Arkisto-ja tietopalvelujen tutkijasalissa (Sturenkatu 2a, Helsinki).   

Museovirastossa arkistoaineistoja 1800-luvulta lähtien

Museoviraston arkistossa on 1800-luvulta lähtien muodostunutta kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön tutkimiseen, hoitoon ja hallintoon liittyvää aineistoa yhteensä lähes viisi hyllykilometriä. Arkistoaineistojen systemaattinen digitointi aloitettiin vuonna 2013, ja sitä on jatkettu vuosittain erilaisten projektirahoitusten turvin. Ennen löytöluetteloiden digitointiprojektia arkistossa on digitoitu muun muassa Museoviraston lausuntoja, arkeologisia kaivauskertomuksia ja muita kulttuuriympäristöön liittyviä tutkimusraportteja.  

Lisätietoja
Arkiston digitointiprojekteista: projektipäällikkö, asiakirjahallinnan suunnittelija Tiina Heikkinen, tiina.heikkinen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6083
Arkeologisista kokoelmista: yli-intendentti Jutta Kuitunen, jutta.kuitunen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6081 

Muinaiskalupäiväkirja – arkeologiset kokoelmat -tietokanta: www.kyppi.fi  

Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelujen tutkijasali avoinna yleisölle ti-to klo 10-16. Sturenkatu 2a, Helsinki. 

   

Mediakuvat
Kuvat on tarkoitettu vain tiedotusvälineiden käyttöön, muu käyttö on kielletty. Julkaistaessa on mainittava lähde ja valokuvaajan nimi.

Arkeologisten esinekokoelmien löytöluetteloita. Kuvat: Soile Tirilä, Museovirasto