Kaksi asiakasta ja kaksi asiakaspalvelijaa mustavalkoisessa valokuvassa vuodelta 1961.
Asiakaspalvelua Suomen Turistiauton toimistossa 3.3.1961. Kuva: UA Saarinen / Journalistinen kuva-arkisto JOKA / Museovirasto

Osa Museoviraston kokoelmien asiakaspalvelusta sulkeutuu kesällä 2023 pariksi vuodeksi - alkuperäisaineistoja ei lainata vuosina 2024 ja 2025

, , , , ,

Museoviraston kuvakokoelmat, arkeologiset kokoelmat ja arkisto muuttavat Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle. Muutto aiheuttaa katkoksia arkeologisten ja kuvakokoelmien asiakaspalveluun kesäkuusta 2023 lähtien. Arkiston ja kirjaston asiakaspalvelu jatkuu toistaiseksi.

Arkeologiset kokoelmat

Arkeologisten kokoelmien tutkijapalvelu Sturenkadulla päättyy 30.6.2023. Käyttölupahakemukset on jätettävä 31.5.2023 mennessä, jotta ne ehditään käsitellä.

Lainapyyntöjä otetaan vastaan 30.6.2023 asti. Kokoelmien alkuperäisaineistoja ei lainata vuosina 2024 ja 2025. Kokoelmia koskeva tietopalvelu jatkuu muuton mahdollistamissa rajoissa.

Kuvakokoelmat

Kuvakokoelmien tutkijapalvelu Sturenkadulla päättyy 30.6.2023.

Aineistotilauksia otetaan vastaan 15.6.2023 asti. Lainapyyntöjä otetaan vastaan 30.6.2023 asti. Kuvakokoelmien alkuperäisaineistoja ei lainata vuosina 2024 ja 2025. Kokoelmia koskeva tietopalvelu jatkuu muuton mahdollistamissa rajoissa.

Kuvakokoelmien Journalistisen kuva-arkiston JOKAn ja Suomen merimuseon kuvakokoelman asiakaspalvelu jatkuu normaalisti Kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaalla.

Asiakkaiden käytössä ovat myös kuvakokoelmien 200 000 digitaalista kuvaa ja arkeologisten kokoelmien 27 000 digitaalista esinekuvaa Museoviraston Finna-palvelussa.

Kirjasto ja arkisto

Kirjaston asiakaspalvelu jatkuu normaalisti Museoviraston Sturenkadun-toimipisteessä.

Arkiston asiakaspalvelu toimii elokuusta 2023 lähtien ainoastaan ajanvarauksella supistetuin aukioloajoin.

Asiakaspalvelu siirtyy parempiin tiloihin

Museoviraston Sturenkadun toimipisteestä luovutaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Museoviraston Kuvakokoelmien neljä miljoonaa kuvaa, arkeologisten kokoelmien kaksi miljoonaa esinettä ja viisi hyllykilometriä arkistoaineistoja muutetaan Sturenkadulta Helsingistä Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaan Hakkilaan.

Muuttoprojektin aikana Museoviraston kokoelmia ja arkiston aineistoja digitalisoidaan ja näin parannetaan niiden saavutettavuutta.

Museoviraston kuvakokoelmien, arkeologisten kokoelmien ja arkiston asiakaspalvelun on tarkoitus avautua alkuvuodesta 2026 uusissa asiakaspalvelutiloissa Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksessa.

Lue lisää Museoviraston muuttoprojektista

Museoviraston palvelut

Museoviraston Finna-sivut

Lisätietoja

Museoviraston arkeologiset kokoelmat, kirjasto ja arkisto: yli-intendentti Jutta Kuitunen, jutta.kuitunen@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6081

Museoviraston Kuvakokoelmat: yli-intendentti Ismo Malinen, ismo.malinen@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6382