Vesimaisemaseminaari2023

Seminaari: Oulujoen vesistön muuttunut maisema 23.5.

, ,

Vesimaisemaverkosto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestävät avoimen etäwebinaarin 23.5.2023 klo 13–15.

Webinaarin aiheena on toisen maailmansodan jälkeisen vesivoimarakentamisen aiheuttama muutos, jossa menetettiin paljon maisema-arvoja mutta saatiin tilalle laadukasta modernia teollisuusympäristöä.

Webinaarin esitykset pohjautuvat vuosina 2019-22 toteutetussa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku)-hankkeessa koottuihin muisteluksiin, vanhoihin valokuviin ja arkistolähteisiin sekä nykytilaa dokumentoivaan aineistoon ja kyläilloissa käytyihin keskusteluihin.

Ohjelma

  • Vesimaisemaverkoston tervehdys, erikoisasiantuntija Sallamaria Tikkanen Museovirasto
  • Vanha vesimaisema katoaa, maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko Pohjois-Pohjanmaan liitto
  • Uusi teollinen arkkitehtuuri ja maisema tilalle, rakennustutkija Samuli Paitsola Museo- ja tiedekeskus Luuppi
  • Miten ihmiset muistavat tämän muutoksen, HuK Salla Marjakangas
  • Kommenttipuheenvuoro, erikoisasiantuntija Satu Kähkönen Museovirasto
  • Kysymykset ja keskustelu

Osallistu webinaariin Teamsissa


Vesimaisemaverkosto

Vesimaisemaverkostoon kuuluvat tällä hetkellä Jyväskylän yliopisto, Kulttuuriympäristötutkimuksen Seura, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopisto, Väylävirasto sekä ympäristöministeriö.

Verkoston tavoitteena on koota ja välittää vesimaisematietoa sekä lisätä ihmisten tietoisuutta vesimaisemista, rakennetusta ympäristöstä ja niiden merkityksestä arjen, asumisen, kokemisen, virkistyksen, matkailun sekä tutkimuksen ja vaalimisen kohteena.

Verkosto pyrkii tekemään selvityksen vesimaisemien aineettoman kulttuuriperinnön aineistoista, niiden saavutettavuudesta ja hyödynnettävyydestä. Verkosto aikoo myös järjestää vuonna 2022 vesimaisemiin liittyvän seminaarin.

Sosiaalisessa mediassa verkosto viestii aihetunnisteilla #vesimaisema ja #vesimaisemaverkosto. Seuraa ja osallistu sinäkin keskusteluun!

Lisätietoja:

Sallamaria Tikkanen, Museovirasto, p. 0295 33 6312, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi