Kyp Kohteita Saamelaisalueella

Sámi giellavahkku - saamen kielten viikko 21.-27.10.2019

, ,

Merkittäviä kohteita kartalla

Gárttás sámeguovlluid váldegottálaččat mearkkašahtti huksejuvvon kulturbirrasa čuozáhagat (suomagillii RKY) leat ráddjejuvvon čáhppadin ja ráfáidahttojuvvon dološbázahusat ja eará kulturárbečuozáhagat rukses čuoggáin.
Kulturbirasčuozáhagat sámeguovlluin

Kartalla mustina rajauksina saamelaisalueilla sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (=RKY) sekä punaisina pisteinä rauhoitetut muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet.
Kulttuuriympäristökohteita saamelaisalueilla


Petri Halisen blogi saamelaisalueen arkeologisesta tutkimuksesta

Millään organisaatiolla ei ole kokonaisvastuuta saamelaisalueen arkeologisesta tutkimuksesta. Pitäisikö Museoviraston kantaa siitä suurempi vastuu vai olisiko se pikemminkin Siidan tehtävä?

Sámi arkeologiija dutkamuš ovttasbargun
Sääʹmarkeologia tuʹtǩǩummuž õhttsažtuâjjan
Sämiarkeologia tutkâm ohtsâšpargon
Saamelaisarkeologian tutkimusta yhteistyönä


Museoviraston strategia myös pohjoissaameksi

Ihttáža kulturárbi duddjojuvvo odne. Ovttas.
Musealágádusa strategiija