Välimaan tila vuonna 2005. Museoviraston kuvakokoelmat.. Kuvaaja: Johanna Forsius. Lisenssi: CC BY 4.0
Välimaan tila vuonna 2005. Johanna Forsius. Museoviraston kuvakokoelmat. CC by 4.0.

Kulttuuriympäristökohteita saamelaisalueilla / Kulturbirasčuozáhagat sámeguovlluin

Saamen kielten viikko 21.-27.10.2019 / Sámi giellavahkku 21.-27.10.2019

Kartalla mustina rajauksina saamelaisalueilla sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (=RKY) sekä punaisina pisteinä rauhoitetut muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet.

Gárttás sámeguovlluid váldegottálaččat mearkkašahtti huksejuvvon kulturbirrasa čuozáhagat (suomagillii RKY) leat ráddjejuvvon čáhppadin ja ráfáidahttojuvvon dološbázahusat ja eará kulturárbečuozáhagat rukses čuoggáin.