Högfors bruk
Högfors bruk. Olja på duk, Magnus von Wright sign. 1865, Finlands nationalmuseums historiska samlingar. Bild: Ilari Järvinen/Museiverket.

Ansökan om bidrag till innovativa museiprojekt vid professionella museer och bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön inleds

,

Museiverket utlyser bidrag till innovativa museiprojekt vid professionella museer och bidrag att sökas för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet. Ansökningstiden går ut den 10 december 2021 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten.

Angående bidrag till innovativa museiprojekt vid professionella museer

Målet med innovativa museiprojekt vid professionella museer är att öka den samhälleliga genomslagskraften och betydelsen för kulturarvet och konst genom att utveckla museernas verksamhetsmodeller och genom att fördjupa växelverkan mellan museer och besökare.

Med understödet stöds i synnerhet experiment och nya innovativa sätt att utföra museiarbete. Ett ytterligare mål är att hitta nya verksamhetsmodeller och utvecklingsmöjligheter som kan utnyttjas av hela museifältet. Understöd kan beviljas till museer som kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter som drivs professionellt på heltid.

Mer information:

Angående bidrag till innovativa museiprojekt vid professionella museer
Anna Alavuotunki, anna.alavuotunki@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6019
Anu Niemelä, anu.niemela@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6015

Angående bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

Bidragen till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön förstärker deras delaktighet i kulturarvet. Projekt som understöds kan gälla bevaring, dokumentering eller förmedling av information om kulturarvet eller åtgärder med hjälp av vilka man bidrar till sammanslutningars möjligheter att delta och till kulturarvets livskraft.

Med understödet stöds i synnerhet projekt som främjar sammanslutningars delaktighet i verksamheten, mångsidig spridning av projektresultaten samt nya former av samarbete. Bidrag kan beviljas till medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga.

Mer information:

Angående bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön
Eija Liukkonen, eija.liukkonen@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6009
Risto Hakomäki, risto.hakomaki@museovirasto.fi, tel. 0295 33 6385