JOKAUAS2 7449 UA Saarinen 1961 2000px

En del av kundservicen för samlingar och arkiv som hör till Museiverket och Finlands nationalmuseum stängs 2023 – originalmaterial utlånas inte åren 2024 och 2025

, , , , , ,

Museiverkets bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv flyttar till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Forskarsalen och -rummen vid kontoret på Sturegatan i Helsingfors stängs den 30 juni 2023 och originalmaterial lånas inte ut 2024 och 2025. Även Finlands nationalmuseums samlingstjänster har paus åren 2023–2024.

Servicen till forskare gällande arkeologiska samlingar och bildsamlingar upphör den 30 juni 2023. Originalmaterial från bildsamlingar och arkeologiska samlingar lånas inte ut 2024 och 2025. Förfrågningar om lån tas emot fram till den 30 juni 2023. Informationstjänsten för samlingarna fortsätter i den mån det är möjligt under flyttningen.

Pauser i tjänsterna vid Finlands nationalmuseum 2023–2024

Forsknings- och framtagningstjänsterna i Finlands nationalmuseums samlingar avbryts den 1 januari 2023. Redan överenskomna besök och pågående forskningsprojekt sköts enligt vad som avtalats.

Mer information om Nationalmuseets undersökningstjänster.

Material från Finlands nationalmuseums samlingar lånas inte ut till utställningar 1.7.2023–31.12.2024. Begäran om att få låna föremål under första hälften av 2023 ska skickas till Finlands nationalmuseum senast 6 månader innan utställningen öppnas, senast före utgången av 2022. Tidigare överenskomna lån sköts enligt vad som avtalats. Förfrågningar om lån som anländer för sent behandlas inte.

Mer information om Nationalmuseets utlåningsverksamhet

En del av tjänsterna fortsätter som vanligt

Museiverkets arkiv och bibliotekets kundtjänst fortsätter tills vidare vid Museiverkets verksamhetsställe på Sturegatan.

Kundtjänsten för det journalistiska bildarkivet JOKA och Finlands sjöhistoriska museums bildsamling fortsätter som vanligt vid Samlings- och konserveringscentret.

I det journalistiska bildarkivets samlingar finns pressbilder från början av 1900-talet till 2000-talet. Till samlingarna hör bland annat tidningarna Kaleva, Uusi Suomi - Iltalehti, Maaseudun Tulevaisuus, Hufvudstadsbladet, Otavamedias tidskrifter, bildbyrån Pressfoto och samlingar av många fotografer.

I Finlands sjöhistoriska museums bildsamling finns cirka 30 000 bilder av bl.a. segelfartyg och maskindrivna fartyg samt av arbete och fritid ombord.

Kunderna har också tillgång till 200 000 digitala bilder och 27 000 digitala bilder av föremål i arkeologiska samlingar i Museiverkets Finna-tjänst. Bilderna har publicerats under Creative Commons-licenser.

Kundservicen övergår till bättre lokaler

Museiverket avstår från verksamhetsstället på Sturegatan före utgången av 2025. Fyra miljoner bilder i Museiverkets bildsamlingar, två miljoner föremål i de arkeologiska samlingarna och fem hyllkilometer arkivmaterial flyttas från Sturegatan i Helsingfors till Museiverkets Samlings- och konserveringscenter i Haxböle i Vanda.

Museiverkets samlingar och arkivets material digitaliseras under flyttprojektets gång och på så sätt förbättras deras tillgänglighet.

Museiverkets kundtjänst för bildsamlingar, arkeologiska samlingar ock arkiv ska i början av 2026 öppnas i nya kundserviceutrymmen vid Museiverkets Samlings- och konserveringscenter.

Även Finlands nationalmuseums samlingstjänster öppnas i Samlings- och konserveringscentrets nya kundserviceutrymmen. Man strävar efter att inleda Nationalmuseets undersökningstjänster och lån av föremål redan 2025.

Mer information

Läs mer om Museiverkets flytt (på finska)

Museiverkets arkeologiska samlingar, bibliotek och arkiv: överintendent Jutta Kuitunen, jutta.kuitunen@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6081

Museiverkets Bildsamlingar: överintendent Ismo Malinen, ismo.malinen@museovirasto.fi, tfn. 0295 33 6382

Finlands nationalmuseums samlingstjänster: överintendent Sanna Teittinen, Finlands nationalmuseum, sanna.teittinen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6394

Finlands nationalmuseums lån av föremål: amanuens Satu Frondelius, Finlands nationalmuseum, satu.frondelius@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6390

Museoverkets tjänster

Museiverkets Finna-sidor

Finlands nationalmuseums samlingar på nätet