Kundtjänst, Sturegatan 2a.

Kundtjänst

Museiverkets Bildsamlingar, biblioteket och arkivet betjänar alla som är intresserade av kulturarv. De har en gemensam kundtjänstlokal dit man kan beställa material. Biblioteket fungerar som ett självbetjäningsbiliotek med öppna samlingar. Vid behov kan man även boka en betjäningstid hos bibliotekets personal.

Museiverkets samlings- och informationstjänster ska öppnas från 2.6.2020.

Kundtjänsten är öppen tis-tor kl. 10–16, stängd måndagar och fredagar samt i juli. Meröppet bibliotek: ti–fre kl. 9–16, stängd måndagar samt i juli.

Det är av vikt att hålla i minnet att koronaviruspandemin ännu inte är förbi. Vi alla är fortfarande ansvariga för efterlevnad av givna instruktioner i egna aktiviteter och säkrar därmed hälsan också för medmänniskor runt omkring. Flytta fram ditt besök, om du har förkylningssymtom.

Kom ihåg säkerhetsavståndet

- Håll ett avstånd på minst en meter.

- Bibliotekets böcker kan lånas och returneras vid låneautomaten eller returneras i återlämningsluckan på ett tryggt sätt utan någon närkontakt.

Upprätthålla en god hand- och hosthygien

- Tvätta alltid händerna eller använd handdesinfektionsmedel.

- Hosta i en näsduk eller ärmen – smitta inte andra.

Registret för personal av Arkiv och informationstjänster

Material beställs fram på förhand med hjälp av en beställningsblankett, som man kan fylla i på nätet eller vid kundtjänstdisken. Leveranstiden är två veckor, så en besökstid kan bokas tidigast den tionde arbetsdagen efter datumet då beställningen görs. Om materialbeställningen omfattar olika slags material, till exempel både bilder och arkivmaterial, kan beställningen skickas med en och samma blankett.

Länk till blanketterna för beställning av material (på finska)

Beställning av material, arkiv

Beställning av material, bildsamlingar

Material som kräver användningstillstånd
Ett tillstånd krävs för att få undersöka de arkeologiska föremålssamlingarna. Tillstånd beviljas för vetenskaplig forskning. Tillstånd krävs också för användning av sådant bild- och arkivmaterial och sådana publikationer vars användning har begränsats av datasäkerhetsskäl eller på grund av att materialet är så skört. Blanketten för anhållan om användningstillstånd kan fyllas i, skrivas ut, skannas in och bifogas till ett e-postmeddelande. Ansökan om användningstillstånd skickas till kundtjänsten för den samling vars material man vill få tillgång till.

Trådlöst nätverk
Besökare har tillgång till ett trådlöst nätverk. Inloggningsuppgifter fås från säkerhetsavdelningen vid ingången till Sturegatan 2.

Informationstjänster för Finlands nationalmuseums samlingar

Tjänsterna för Finlands nationalmuseums och Kulturernas museums historiska och etnologiska föremålssamlingar samt Myntkabinettets samlingar finns på Nationalmuseet. Samlingstjänsten för Finlands sjöhistoriska museums föremåls-, bild- och arkivsamlingar finns på Maritimcentret Vellamo i Kotka. Uppgifter om Finlands nationalmuseums samlingar har digitaliserats och gjorts tillgängliga i Finna. Om man vill bekanta sig med ursprungliga samlingskataloger och annat material bör man avtal om saken på förhand. Om man på grund av forskning eller annan grundad anledning vill bekanta sig med föremål, ska man med hjälp av den personal som är ansvarig för samlingen fylla i en ansökan om tillstånd att använda föremålssamlingen.