Kundtjänst, Sturegatan 2a.

Kundtjänst

Museiverkets Bildsamlingar, biblioteket och arkivet betjänar alla som är intresserade av kulturarv. De har en gemensam kundtjänstlokal dit man kan beställa material. Biblioteket fungerar som ett självbetjäningsbiliotek med öppna samlingar. Vid behov kan man även boka en betjäningstid hos bibliotekets personal.

På grund av coronasituationen är Museiverkets bildsamlingar, biblioteket, arkivet och de arkeologiska samlingarnas forskningssal och forskningsrum samt bibliotekets kundutrymmen stängda till 30.4.2021. Begränsad kundservice i biblioteket från 7 januari 2021. Det kan förekomma dröjsmål och begränsningar i vår kundtjänst.

Registret för personal av Arkiv och informationstjänster

Material beställs fram på förhand med hjälp av en beställningsblankett, som man kan fylla i på nätet eller vid kundtjänstdisken. Leveranstiden är två veckor, så en besökstid kan bokas tidigast den tionde arbetsdagen efter datumet då beställningen görs. Om materialbeställningen omfattar olika slags material, till exempel både bilder och arkivmaterial, kan beställningen skickas med en och samma blankett.

Länk till blanketterna för beställning av material

Beställning av material, arkiv

Beställning av material, bildsamlingar

Material som kräver användningstillstånd
Ett tillstånd krävs för att få undersöka de arkeologiska föremålssamlingarna. Tillstånd beviljas för vetenskaplig forskning. Tillstånd krävs också för användning av sådant bild- och arkivmaterial och sådana publikationer vars användning har begränsats av datasäkerhetsskäl eller på grund av att materialet är så skört. Blanketten för anhållan om användningstillstånd kan fyllas i, skrivas ut, skannas in och bifogas till ett e-postmeddelande. Ansökan om användningstillstånd skickas till kundtjänsten för den samling vars material man vill få tillgång till.

Ansökningar om användningstillstånd

Trådlöst nätverk
Besökare har tillgång till ett trådlöst nätverk. Inloggningsuppgifter fås från säkerhetsavdelningen vid ingången till Sturegatan 2.

Tjänsterna för Finlands nationalmuseums och Kulturernas museums historiska och etnologiska föremålssamlingar samt Myntkabinettets samlingar finns på Nationalmuseet. Samlingstjänsten för Finlands sjöhistoriska museums föremåls-, bild- och arkivsamlingar finns på Maritimcentret Vellamo i Kotka. Uppgifter om Finlands nationalmuseums samlingar har digitaliserats och gjorts tillgängliga i Finna. Om man vill bekanta sig med ursprungliga samlingskataloger och annat material bör man avtal om saken på förhand. Om man på grund av forskning eller annan grundad anledning vill bekanta sig med föremål, ska man med hjälp av den personal som är ansvarig för samlingen fylla i en ansökan om tillstånd att använda föremålssamlingen.