JOKA – Kontaktuppgifter - Museiverket JOKA – Kontaktuppgifter
Digitalisering i lokalerna för Journalistiska bildarkivet JOKA (beskuren bild), Ilari Järvinen / JOKA / Museiverket

JOKA – Kontaktuppgifter

joka@museovirasto.fi
tfn. 0295 33 6127

Obs: Kundtjänsten är stängd i juli. Vi betjänar er igen 2.8.2022. Trevlig sommar!

Kundtjänsten är öppen tis−tor kl. 10−15. Stängd måndagar och fredagar samt i juli.

Säkerhetsåtgärderna till följd av coronavirussituationen kan påverka tjänsten.

Säkerhetsavstånden iakttas och handhygienen sköts noga i Museiverkets lokaler. Museiverket följer anvisningar som givits av statsrådet, regionförvaltningsverken och kommunerna.

Välkommen!

SÄKRA LOKALER

Museiverkets mål är att i både normalförhållanden och exceptionella situationer bjuda kunder och personal på säkra lokaler. Lokalerna städas effektiverat och vi fäster speciell uppmärksamhet på städningen av kundterminaler och kontaktytor. I samband med entrén erbjuds besökarna möjligheten till handdesinficering.

SÄKRA AVSTÅND

I museilokalerna ser vi till att besökarna kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd under museibesöket – såväl till varandra som till vår personal. Vi håller 2 meters säkerhetsavstånd till kunderna. Den personliga guidningen till användning av material utförs genom att beakta säkerhetsavståndet. Observera säkerhetsavståndet även då du överlag rör dig i fastigheten.

HAND- OCH HOSTHYGIEN

Våra anställda i kundtjänsten följer anvisningar för hand- och hosthygien. Följ du också!

BESÖK OSS FRISK

Om du känner dig sjuk, stanna hemma tills du är helt frisk.

Centret för samlingar och konservering
Ljungmarksvägen 4, 01380 Vanda

Registret för personal

Blanketten för materialbeställning och användningstillstånd är tillfälligt ur bruk. Vänligen kontakta joka@museovirasto.fi. Använd titeln ”MATERIALBESTÄLLNING” i e-postmeddelandet.

Blanketten för materialbeställning

Finna

Flickr

Facebook