Vaaka Merenkurkku Kuva Wiktoriina Hurskainen Museovirasto

Nu dags att föreslå objekt som kan nomineras till Unescos världsarvslista

Museiverket och miljöministeriet informerar

Målet med Unescos världsarvskonvention är att kultur- och naturarv av universellt värde ska skyddas och bevaras som en del av hela mänsklighetens arv. Som ett led i genomförandet av konventionen uppdaterar Finland sin nationella förslagslista, till vilken det nu efterlyses nya förslag på objekt. Förslag kan lämnas in till den 6 juli.

Hittills har över tusen natur- och kulturarvsobjekt runt om i världen tagits upp på Unescos världsarvslista. Från Finland finns sju objekt med på listan.

De länder som har skrivit under världsarvskonventionen ska se till att den nationella listan med förslag är uppdaterad. På listan antecknas objekt som man bedömer att uppfyller urvalskriterierna i konventionen och som inom de närmaste åren kommer att läggas fram som förslag på världsarvsobjekt.

Finland har som mål att under 2018 uppdatera den nationella listan med förslag på nya världsarv. De objekt som utses kommer att nomineras till världsarvslistan under de kommande tio åren.

Förslag på nya objekt kan i första hand lämnas via en webbenkät (länk nedan) fram till den 6 juli 2018. Alla förslag är offentliga.

Alla förslag som lämnats via enkäten bedöms av sakkunniga. Även de objekt som redan finns med på förslagslistan kommer att bedömas på nytt. Förslagslistan bearbetas i samarbete med de aktörer som ansvarar för objekten och andra berörda parter.

Museiverket lägger fram förslag för undervisnings- och kulturministeriet på kulturarvsobjekt som ska tas upp på listan. Miljöministeriet ansvarar för beredningen av naturarvsobjekt i samarbete med Forststyrelsen. Tillsammans sammanställer de en nationell lista med förslag som skickas till Unescos världsarvscenter. Finlands uppdaterade förslagslista kompletteras med högst fyra kultur- eller naturarvsobjekt.

Länk till webbenkäten - svarstid till den 6 juni (webpropol)

Ytterligare information om Finlands världsarvsobjekt (museovirasto.fi)

Ytterligare information om världsarvskonventionen (museovirasto.fi)

Finlands nuvarande lista över föreslagna objekt (Unesco)


Mer information:
Kulturarvsobjekt:

Stefan Wessman, specialsakkunnig, Museiverket, tfn 0295 336 256, fornamn.efternamn@museovirasto.fi

Naturarvsobjekt:
Jukka-Pekka Flander, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ym.fi