Fotografiboken Det offentliga och det dolda Finland. Kuvaaja: Samuli Paulaharju / Etnologiska bildsamlingarna / Museiverket. Objektinumero: KK3490:3062

Det offentliga och det dolda Finland vann Årets museipublikation -priset

, ,

Det offentliga och det dolda Finland, som producerades av Museiverkets Bildsamlingar, har vunnit Årets museipublikation -priset. I argumentationen sägs att "Det offentliga och det dolda Finland är en högklassig svartvit fotografibok som bryter med konventioner. Det okonstlat visuella respektive litterära presentationssättet löper på ett harmoniskt sätt parallellt. Förverkligandet är fantastiskt: både bilderna, texterna och ombrytningen fungerar bra och flerspråkigheten utvidgar läsekretsen till att bli internationell. På grund av verkets populära karaktär och allmänhistoriska motivkrets är målgruppen bred.” Det offentliga och det dolda Finland -publikationen ansluter sig till Nationalmuseets utställning vid samma namn. Publikationen och utställningen kuraterades av Bildsamlingarnas intendenter Inkamaija Iitiä, Hannu Häkkinen och Jaana Onatsu. Året 2018:s museipriser delades ut 24.5. vid Museidagarna i Vasa.

Det Offentliga och det Dolda Finland – bilderboken är trespråkig (finska, svenska och engelska). Publikationen finns att köpa för 15€ i Nationalmuseets museibutik eller kan beställas per e-post och betalas med postförskott, då det i priset tilläggs försändelseavgifter.