Välkommen till arbetsseminariet om marin kultur lördagen den 7 april 2018 kl. 11–16 på Ekenäs naturum

Som en del av det internationella projektet BalticRIM ordnar Museiverket och Forststyrelsen ett arbetsseminarium om marint kulturarv i samarbete med Ekenäs museum och Piraya rf. Målet med arbetsseminariet är att samla in mångsidig information om det marina kulturarvet och undervattenskulturarvet i Ekenäs med närregion. Dessutom presenteras projektet BalticRIM och Museiverkets marinarkeologiska arbete.

Under arbetsseminariet samlar man in information om bland annat vrak, platser för skeppsbrott, barlastplatser, bryggor, broar, olika strandstrukturer, hamnar, farleder, sjömärken, fiskeutrustning, industrier vid stränderna och gamla kvarnplatser. Informationen kan komma från exempelvis arkiv, litteratur, gamla kartor eller dykares anteckningar eller vara muntlig, traditionell kunskap. Särskilt önskas information om havsområden och åmynningar.

Den information som samlas in under arbetsseminariet sammanställs på en karta och används inom projektet och i planeringen av Museiverkets marinarkeologiska fältarbeten. Man strävar efter att undersöka objekten i samarbete med frivilliga och informationen om dem sammanställs i rapportform.  Objekten läggs till i Museiverkets lista över fornlämningar, som är tillgänglig på adressen www.kyppi.fi.

Arbetsseminariet är avgiftsfritt och vi välkomnar särskilt båtägare, dykare, fiskare och andra som rör sig på vattnet och som är intresserade av marinhistoria och marinarkeologi. Du som är intresserad av Västnylands marina historia, kom med! Förändringar i programmets innehåll och i tidtabellen är möjliga. Arbetsseminariet är avgiftsfritt, men vi ber deltagarna att anmäla sig i förväg med tanke på serveringen. Du kan anmäla dig via länken nedan senast 2.4.2018 eller per telefon till Riikka Tevali senast 23.3.2018.

Länk till anmälan: https://www.webropolsurveys.com/S/0D5D09B1355CEA9D.par

Mer information och anmälan:

Riikka Tevali, riikka.tevali@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6511
Anna Arnkil, anna.arnkil@metsa.fi, tfn 020 639 4044 Patrick Lybeck, diving@lybeck.org, tfn 040 502 1624

Arbetsseminarium om marint kulturarv Ekenäs naturrum, Strandallén, 10600 Ekenäs
PROGRAM
Kaffe kl. 11.00 Riikka Tevali (BalticRIM-projekt/Museiverket): Välkommen, BalticRIM-projekt
kl. 11.15 Maija Matikka (Museiverket): Maritima myndighetsarbet i Museiverket
kl. 11.30 Päivi Pihlanjärvi (Museiverket): Baltacar-projekt och Laura Seesmeri (Åbo universitet): Gallup om undervattens landskap
kl. 11.45 Landskapsmuseets föredrag: ”Ekenäs från havssida”
kl. 12.15 Patrick Lybeck (Piraya rf): Det maritima Ekenäs ur dykarens synvinkel
kl. 12.45 Lunch
kl. 13.15 Workshop  och kaffe
kl 15.30 Forststyrelsen: Natur under vattenyta i Ekenäs kl. 16.00 Workshop avslutar
 
I samarbete i BalticRIM-projekt: BalticRIM/ Museiverket och Forststyrelsen, Piraya rf., Västra Nylands landskapsmuseum, Finska dykarförbundet rf. och Åbo universitet.