Museoviraston Paikkatietoja Taustakartta Maanmittauslaitos

Museiverkets geografiskt informationsmaterial

Objekt som omnämns i materialet om kulturmiljön är i många fall också utmärkta på en karta, antingen som exakta positioner eller som områden. Dessa positioner och områden, det vill säga objektens geodata, visas på sidan om objekt i Kulturmiljöns servicefönster och genom det kartprogram som hör till servicefönstret. Önskade geodata kan laddas ner i vektorform i enlighet med instruktionerna nedan. Beskrivningar av geodatamaterialet och -tjänsterna finns i Lantmäteriverkets tjänst Paikkatietohakemisto.

Museiverkets gis-data är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.

Geodata kan användas via WMS- och WFS -gränssnitt i ett program som stöder WMS- eller WFS-standarden.

Via gränssnitten erbjuds geodata om sådana fredade och skyddade kulturmiljöobjekt vars uppgifter finns i Museiverkets register.

Visningstjänst WMS, skyddade objekt:

https://geoserver.museovirasto.fi/geoserver/rajapinta_suojellut/wms

Direktåtkomsttjänst WFS, skyddade objekt:

https://geoserver.museovirasto.fi/geoserver/rajapinta_suojellut/wfs

Visningstjänst WMS, material enligt Inspire-direktivet:

https://geoserver.museovirasto.fi/geoserver/inspire/wms

Material kan också laddas ner i form av filer via länkarna nedan. När du klickar på länken öppnas ett .zip-paket, som innehåller materialet för hela Finland i filformaten .tab och .shp.

Informationsprodukten Skyddade objekt i Museiverkets kulturmiljöregister (för planeringsbruk)

Denna informationsprodukt innehåller geodata om fredade objekt i Museiverkets fornminnesregister, RKY-områden som omfattas av de nationella markanvändningsmålen och skyddade byggnader som finns i byggnadsarvsregistret. I byggnadsarvsregistret ingår byggnader som skyddas av speciallagar (förordning 480/85, Kyrkolagen, lagen om ortodoxa kyrkan, järnvägsavtalet 1998). Museiverkets informationsprodukt innehåller inte objekt som skyddas av lagen om skyddande av byggnadsarvet (eller den gamla byggnadsskyddslagen) och inte heller byggnader eller områden som skyddas i planer. Obs! Information om byggnaders om skyddas av byggnadsskyddslagen måste begäras ut från regionens NTM-central eller Finlands miljöcentral. Uppgifter om byggnader som skyddas i en plan fås av den som gjort upp planen (kommunen eller landskapet).

Informationsprodukten Alla objekt i Museiverkets kulturmiljöregister (för forskningsbruk)

Denna informationsprodukt består av de geografiska informationsmaterial som ingår i registerportalen för kulturmiljön: Objekten i fornlämningsregistret (utöver fridlysta fasta fornlämningar även andra fornlämningsobjekt), RKY-områden som ingår i de riksomfattande målen för områdesanvändningen, RKY1993-områdena, världsarvsobjekten, de byggnader i byggnadsarvsregistret som skyddas med stöd av speciallagar (förordning 480/85, Kyrkolagen, lagen om ortodoxa kyrkan, järnvägsavtalet 1998), de icke-skyddade objekt som sparats i byggnadsarvsregistret och som behandlas i myndighetsarbete. Informationsprodukten innehåller inte objekt som skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (eller den gamla byggnadsskyddslagen) och inte heller byggnader eller områden som skyddas i planer.

Inspire-direktivet förpliktigar myndigheter att tillhandahålla geodatamaterial ur centrala informationsresurser enligt en gemensam europeisk modell. Nedan finns adressen till WMS-gränssnittet och tre nedladdningsbara paket (.zip) för det geodatamaterial som upprätthålls av Museiverket och som Inspire-direktivet gäller.

Skyddat byggnadsarv (Inspire)

Det här materialet uppfyller kraven för informationsprodukten skyddade områden i INSPIRE-direktivet. I materialet ingår byggnader som skyddas av speciallagar (förordning 480/85, Kyrkolagen, lagen om ortodoxa kyrkan, järnvägsavtalet 1998). Museiverkets Inspire-informationsprodukt innehåller inte objekt som skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (eller den gamla byggnadsskyddslagen) och inte heller byggnader eller områden som skyddas i planer. Obs! I det nedladdningsbara .zip-paketet ingår även Museiverkets övriga Inspire-material.

Fasta fornlämningar (Inspire)

Det här materialet uppfyller kraven för informationsprodukten skyddade områden i INSPIRE-direktivet. I materialet finns fornlämningar som fredats med stöd av fornminneslagen. Obs! I det nedladdningsbara .zip-paketet ingår även Museiverkets övriga Inspire-material.

RKY – Byggda kulturmiljöer av riksintresse (Inspire)

Det här materialet uppfyller kraven för informationsprodukten skyddade områden i INSPIRE-direktivet. I materialet ingår RKY-områden som ingår i de nationella markanvändningsmålen. Obs! I det nedladdningsbara .zip-paketet ingår även Museiverkets övriga Inspire-material.


Tilaamalla paikkatietoaineistojen tiedotteet saat tietoa paikkatietoaineistojen käyttöön vaikuttavista muutoksista ja poikkeustilanteista. Kerromme esimerkiksi häiriöistä, käyttökatkoista sekä uusista ominaisuuksista. Tiedotteet lähetetään sähköpostilla.

Voit tilata paikkatietoaineistojen tiedotteet täyttämällä alla olevan lomakkeen. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Jos alla oleva lomake ei toimi, voit tilata tiedotteet oheisen linkin kautta.

Paikkatietojen tiedotteiden tilauslomake