Museovirasto 062 Vaaka

Museidatasystemet Musketti

Museidatasystemet Musketti har utarbetats vid Museiverket för hanteringen av museisamlingarna. Applikationen gör det möjligt att standardiserat spara uppgifter om museiföremål av olika typer (arkeologiska och kulturhistoriska föremål, konstverk, apparater m.m.) och bildmaterial.

Muskettis struktur och informationsinnehåll har utarbetats utifrån museernas internationella standarder för informationsinnehåll, vilket gör Musketti lätt att samordna med inhemska och internationella samsökningssystem.

Musketti har mångsidiga sökegenskaper som möjliggör informationssökningar som betjänar både museiarbetet och forskningen men uppfyller även allmänhetens behov.

Datasystemet finns endast på finska.

Finna