Inventointia Kuvaaja Satu Koivisto 2016

Material om och informationssystem för kulturmiljön

Museiverket lagrar information om kulturmiljön och skyddet av den. Det största datamaterialet utgörs av registret över arkeologiska objekt, men även information om byggda miljöer, världsarvsobjekt och bland annat arkeologiska projekt lagras. Det bästa sättet att bekanta sig med informationen är genom tjänsten Kulturmiljöns tjänsteportal. I servicefönstret finns även arkivmaterial med anknytning till kulturmiljön.

I Kulturmiljöns tjänsteportal (https://www.kyppi.fi) kan du bekanta dig med Museiverkets material om bland annat fredade fornlämningar och andra arkeologiska objekt, byggnader och byggda miljöer. I tjänsteportalet  finns också material om verksamhet med anknytning till kulturmiljön. Även material med anknytning till kulturmiljön som finns i Museiverkets arkiv är tillgängligt via Kulturmiljöns tjänsteportal.

I tjänsteportalet finns också ett kartprogram där man kan söka efter platserna för olika objekt och se dem på en karta. Du kan även gå direkt till kartprogrammet på adressen https://kartta.museoverkko.fi.

Museernas extranättjänst, Museoverkko, är i sin tur avsedd för utdelning av informationsmaterial som finns i datasystemet till de myndigheter och institutioner som svarar för värnandet om och undersökningen av kulturmiljön. Museerna och andra aktörer inom kulturarvsbranschen kan granska och redigera registren i datasystemet via tjänsten Museoverkko. Användningen av tjänsten Museoverkko förutsätter användaravtal. Frågor om användningen av Museoverkko kan skickas till adressen paikkatieto@nba.fi.