MOI tyopaja Portugal 2 hero Johanna Fredriksson
Museoiden itsearvointimallia kehitettiin yli tuhannen museoammattilaisen voimin muun muassa työpajoissa. Kuva: Johanna Fredriksson, Museovirasto

Euroopan museoiden vaikuttavuuteen kehitettiin itsearviointimalli

,

Museoviraston johtamassa eurooppalaisessa MOI! Museums of Impact -hankkeessa kehitetty malli kannustaa museoita edistämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja auttaa museoita tarkastelemaan, arvioimaan ja löytämään itselleen sopivia tavoitteita vaikuttavuuden kehittämiseksi. MOI-itsearviointimalli on vapaasti saatavilla NEMO-verkoston verkkosivustolla.

MOI! Museums of Impact -hankkeessa (2019–2022) on kehitetty museoiden itsearviointimalli, jonka avulla museot voivat tarkastella yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyviä mahdollisuuksiaan. Hanketta johti Museovirasto Suomesta. Hankkeen pohjana oli Museoviraston ja suomalaisten museoiden yhdessä kehittämä kansallinen, laajasti käytetty Museoiden arviointimalli, joka palkittiin myös Suomen arviointiyhdistyksen Arvin päivän palkinnolla elokuussa 2020.

Museot ja muut kulttuuriorganisaatiot ovat yhteiskunnallisia toimijoita, jotka edistävät kulttuurista vuoropuhelua ja kestävyyttä sekä työskentelevät kulttuuriperinnön yhteisen tarinan rakentamisen kumppaneina ja yhteiskunnallisen resilienssin vahvistajina. Niiden toiminnalla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia yhteiskunnassa.

MOI-itsearviointimallin avulla museot ja henkilöstö voivat pohtia toimintaansa yhteisölähtöisyyden, yhteiskunnallisen osallisuuden, kestävän yhteiskunnan ja organisaatioiden sekä luotettavan tiedon näkökulmista, ja löytää näistä kehittämiskohteita.

“Malli lisää museoiden ymmärrystä omasta vaikuttavuudestaan ja auttaa museoita palvelemaan yleisöjään paremmin. Kannustan museoita tutustumaan arviointimalliin ja harkitsemaan sen käyttöä, kun ne haluavat ottaa aktiivisia kehitysaskeleita kasvattaakseen vaikuttavuuttaan”, sanoo hanketta johtanut kehittämisjohtaja Pirjo Hamari Museovirastosta.

MOI!-itsearviointimalli luotiin tuhannen museoammattilaisen voimin

Itsearviointimalli kehitettiin yhteistyössä hankkeen partnereiden ja eurooppalaisen museosektorin kanssa työpajoissa ja avoimissa tapaamisissa, jotka järjestettiin sekä verkossa että paikan päällä eri puolilla Eurooppaa. Kaiken kaikkiaan projekti tavoitti yli tuhat museoalan ammattilaista.

”Työkalun käytön seuraaminen pilottityöpajoissamme vakuutti minut mallin käytettävyydestä ja strategisesta arvosta kaikenkokoisille ja -tyyppisille museoille. Työkalu tukee museoiden yhteiskunnalliseen rooliin liittyvien sisäisten keskustelujen käynnistämistä ja jatkuvuutta museoissa sekä lisää näin osallisuutta", sanoo hankkeen partneri, tutkija Kathrin Grotz Prussian Heritage Foundationin Institute for Museum Researchista Berliinistä.

Vapaasti verkosta

Mallin käyttämiseen on tarjolla kolme konkreettista, verkosta ladattavaa työkalua: klassinen työkirja, visuaalinen seinätaulu ja luovat kortit. Nämä työkalut ovat saatavilla museoiden NEMO-verkoston verkkosivuilla yhdessä erilaisten tukimateriaalien kanssa.

MOI! Museums of Impact

MOI!-hanke käynnistettiin vuonna 2019 vastauksena muuttuvan yhteiskunnan ja toimintaympäristön haasteisiin. Hanketta koordinoi Museovirasto, ja hankkeen 731 000 euron kokonaisrahoitus tuli partnereilta, Luova Eurooppa -ohjelmalta (2014–2020) sekä Opetushallitukselta. Sen kymmenen kumppania olivat BAM! Strategie Culturali (IT), Kreikan kulttuuri- ja urheiluministeriön Arkeologisten museoiden, näyttelyiden ja koulutusohjelmien osasto (DAMEEP) (GR), Suomen Museoliitto (FI), Staatliche Museen zu Berlin, Institute for Museum Research – Preußischer Kulturbesitz (DE), MUSIS – Steiermarkin museoiden ja kokoelmien järjestö (AT), NEMO Network of European Museum Organisations (DE), Islannin museoneuvosto (IS), European Museum Academy -verkosto (NL), Viron kansallismuseo (EE) ja Kykladisen taiteen museo (GR).

Hanke päättyi marraskuussa 2022.