Ervinck verkkoon Mattila
Utställningen Nick Ervinck - GNI-RImay2021 i Tavastehus slott. Foto: Tommi Mattila

Museiverket utlyser bidrag till museer för bildkonstnärers utställningsarvode – Ansökningstiden går ut den 14 juni 2022 kl. 15

,

Bidrag till museer för bildkonstnärers utställningsarvode inleds. Det primära målet med utställningsarvodesystemet är att ta hänsyn till bildkonstnärernas roll som producenter av utställningens innehåll och att förbättra deras möjligheter att försörja sig på konstnärligt arbete. Understöd ansöks i utbildnings- och kulturministeriets e-tjänst.

Vem kan ansöka om bidrag?

• Bidraget kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid av kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar som utövar verksamhet stadgeenligt.

För vilka ändamål kan bidrag sökas?

• Bidraget kan sökas för en yrkeskonstnär/yrkeskonstnärer inom den visuella branschen, för ett utställningsarvode som utbetalas för en privat- eller grupputställning. Utställningsarvodet ersätter produktionen av verken i utställningen, deltagande i utställningen och övrigt arbete i samband med den.

Vid beslut om bidrag prioriteras utställningar som genomförs 2022, inklusive de som avslutats före ansökningstiden. Om anslaget räcker, kan bidrag dessutom beviljas för utställningar som börjar 1.1−30.6.2023.

Mer information från websidan.