EHL haku Ateena
Det antika Atens centrum är en av platserna för det europeiska kulturarvsmärket. Centret tillhandahåller en historisk scen för evenemang som hjälpte till att forma nyckeldragen i den europeiska identiteten. Foto: EU-EAC - Luc Dumoulin

Museiverket öppnar ansökan om det europeiska kulturarvsmärket

,

Ansökan om det europeiska kulturarvsmärke startar återigen i början av 2022. Museiverket samordnar ansökan i Finland. Det europeiska kulturarvsmärket har beviljats av Europeiska kommissionen till totalt 48 objekt i 19 olika länder. Finland väntar som bäst på kommissionens beslut om sin första ansökan, som gäller campuset Seminariebacken vid Jyväskylä universitet och en jämställd utbildning.

Ansökan om det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) är uppdelad i två faser: efter den preliminära ansökan som nu startar följer det egentliga upprättandet av en ansökan till Europeiska kommissionen. Syftet med det europeiska kulturarvsmärket är att öka de europeiska medborgarnas kunskaper om Europas historia samt världsdelens gemensamma och mångfacetterade kulturarv.

”Genom kulturarvsmärket kan vi delta i debatten om vad det europeiska kulturarvet är och vad vi vill visa upp internationellt. Tack vare märket får finländska aktörer internationell synlighet samt möjligheter att bilda nätverk och delta i debatten”, understryker specialsakkunnig Leena Marsio vid Museiverket.

Finlands första ansökan om kulturarvsmärket för Seminariebackens campus vid Jyväskylä universitet och för en jämställd utbildning lämnades in i mars 2021. Beslut väntas i början av 2022.

Preliminär ansökan föregår den egentliga ansökan

Ett webinarium om ansökan ordnas den 17 februari på finska. Intresserade aktörer har möjlighet att lämna in en preliminär ansökan för sina objekt till Museiverket före slutet av mars 2022. Den egentliga ansökan som upprättas för det objekt som väljs bland de preliminära ansökningarna skickas till Europeiska kommissionen om ett år, i mars 2023. På Museiverkets webbsida finns ett omfattande informationspaket om det europeiska kulturarvsmärket och om hur man ansöker om det.

Många olika slags objekt från olika håll i Europa

Totalt har 48 objekt tilldelats kulturarvsmärket sedan år 2014. Objekten är förknippade med bland annat byggnadsarvet, kulturmiljön och det immateriella kulturarvet. Märket kan ges till platser inom EU-området som har en avgörande roll i Europas historia och kultur samt den europeiska integrationen. Platserna ska även utvecklas via pedagogiska projekt. Kulturarvsmärket har getts till museer, arkeologiska utgrävningar, minnesmärken, arkiv och institutioner som arbetar med kulturarv. Till exempel platser i Tyskland med anknytning till musiktraditionen i Leipzig, husen Tre bröder i Riga i Lettland och det historiska skeppsvarvet i Gdansk i Polen har fått märket.

Finland anslöt sig till det europeiska kulturarvsmärket år 2018.