Louhisaari2019 2000px
Villnäs slott och museiträdgården på sommaren 2019. Bild: Museiverket.

Museiverket har öppnat ansökan om bidrag till lokala museers projekt

,

Museiverket utlyser bidrag att sökas till lokala museers projekt för år 2022. Ansökningen är nu öppen och ansökningstiden går ut den 27 oktober 2021 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten.

Syftet med bidragen till lokala museers projekt är att stödja bevarandet av icke-professionellt drivna museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utvecklandet av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet. Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter.

2021 bidrag beviljades till lokala museer sammanlagt 501 050 euro till 84 projekt. Beviljandet av bidragen förutsätter att riksdagen godkänner budgetförslaget för år 2022.

Ytterligare information:

specialsakkunniga Marianne Koski, tfn. 0295 33 6006 och Eeva Teräsvirta tfn. 0295 33 6012 fornamn.efternamn@museovirasto.fi

Bidrag till lokala museers projekt i Museiverkets webbsidor