Sofia Virtanen

Bidrag till lokala museers projekt

Syftet med bidragen är att stödja bevarandet av lokala museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utveckling av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet

Museiverket utlyser bidrag för 2020 att sökas för lokala museers projekt.
Ansökan inleds den 9 september 2019 kl. 9.00 och upphör den 18 oktober 2019 kl. 15.00.

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar eller stiftelser, som inte omfattas av lagstadgade statsandelar (Museilag 314/2019).

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om användningstiden för ett tidigare bidrag förlängts, eller den sökande har oredovisade bidrag som beviljats för lokala museers projekt där redovisningstiden har gått ut.

Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för år 2020.
Bidragsbelopp för år 2019 var 580 000 €.

Anvisningar
Villkor

Ansökning och handläggningstid

Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Mer information om system

Användning av e-tjänsten kräver inloggning. För inloggning ska den sökande sammanslutningen ha en gällande Katso-kod. Koden förutsätter också ett FO-nummer. En avgiftsfri Katso-kod kan fås från Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om sammanslutningen inte ännu har något FO-nummer eller någon Katso-kod lönar det sig att ansöka om dem omedelbart.

Inloggning i e-tjänsten för sammanslutningar
Välj MV som ämbetsverk i rullgardinsmenyn på inloggningssidan. Klicka därefter på Organisation och välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Mera information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi

Har du särskilda frågor kan du ta kontakt med specialsakkunniga Marianne Koski, tfn 0295 336006, eller Eeva Teräsvirta, tfn 0295 336012, fornamn.efternamn@museovirasto.fi