Hilma
Forskningsdykning ger ny information om kulturarvet under vatten. Dykaren på bilden filmar vraket systematiskt för en tredimensionell fotogrammetrisk modell. 3D-modell: Kari Hyttinen och Pasi Lammi, Slutet på fornstora dar? -project. Foto: Riikka Tevali, Museiverket.

Ett internationellt forskningsprojekt letar efter berättelser om vraken vid Sveaborg

,

Museiverket medverkar i ett internationellt forskningsprogram vid namnet Den glömda flottan, Sveriges ”blåa” kulturarv 1450–1850, som genomförs 2021–2026. Forskningsprojektet Slutet på fornstora dar? är ett delprojekt i Finland som undersöker vraken vid Sveborg och uppmuntrar till intresse för vrak och historia. I ett öppet webbseminarium 2.10 diskuterade man inverkningarna av klimatförändringen på forskning av kulturarv under vatten.

Målet med programmet är att sammanställa information om Svenska flottans olika fartyg och deras levnadshistoria. Det är fråga om den hittills mest omfattande marinarkeologiska och -historiska forskningen inom ramen av Östersjön som leds av Stockholms universitet och finansieras huvudsakligen av Riksbankens jubileumsfond.

I Finland koncentreras forskningsprojektet Slutet på fornstora dar? till Sveaborg och de skeppsvrak som finns runt borgen. Vad hände 1808 med de drygt etthundra fartygen i Skärgårdsflottan som blev krigsbyte i borgen? Samtidigt fördjupar vi oss även i vraken av andra svenska krigsfartyg och fortsätter också forskningen kring vraket i Hahtiperä som hittades 2019 i Uleåborg.

Målet det första året för forskningsprojektet Slutet på fornstora dar? är att skapa fungerande strukturer för projektet och skaffa resurser från olika källor. Projektets inriktning och att man förbinder sig är viktigare värden än snabbhet, eftersom hemligheter under vatten inte avslöjas på ett ögonblick. I forskningen beaktar man principerna för hållbar utveckling och tillämpar dem i det praktiska arbetet.

Marinarkeologisk forskning stärks

Kännedom om Östersjöns förflutna och om områdets och människans gemensamma historia hjälper oss att förstå många utvecklingsgångar och skapa en hälsosammare och säkrare framtid för alla stater kring Östersjön. Forskningsinformationen hjälper att skydda Östersjöns enastående miljö och dess kulturarv samt att i fortsättningen göra allt mer hållbara lösningar kulturellt och ekologiskt.

Det är först nu som marinarkeologin i Finland får ett stadigare fotfäste inom forskningsfältet. Den första akademiska generationen har mognat till doktorsavhandlingsnivå, och härnäst är det nödvändigt att garantera en fortsättning för branschen. Inom ramen av projektet Slutet på fornstora dar? är det även meningen att fostra nästa generation av forskningsdykare genom att ordna undervisningsutgrävningar under vatten vid Sveaborg.

Forskningsprogrammets samarbetspartner är Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet (CEMAS), Svenska statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) samt Museiverket i Finland. Museiverkets samarbetspartner i projektet Slutet på fornstora dar? är Sveaborgs förvaltningsnämnd, Finlands Marinarkeologiska Sällskap, Helsingfors universitet, Samfundet Ehrensvärd och experter inom olika branscher. Projektet koordineras av filosofie doktorn och marinarkeologen Minna Koivikko från Museiverket.

Mer information

Minna Koivikko, 0295 33 6215 och minna.koivikko@museovirasto.fi

Mer om projektet

Följ Museiverkets marinarkeologer på Instagram: @sunkenheritage_fin


Lördag 2.10.2021 ordnades ett expertseminarium på engelska i Sveaborg där man bland annat behandlade betydelsen av hållbar utveckling för forskning under vatten.

Evenmanget var en del av DAN Europe Foundation Tour (www.sustainabletour.eu), som under sommaren och hösten har kört 15 000 kilometer runt om i Europa med en bil som helt går på el och bekantat sig med företag som stöder hållbar utveckling samt skyddsprogram för miljön och haven.

På seminariet berätttade ambassadörerna för DAN Europe om sin turné. Vid tillställningen pratade vi bland annat om genomförande av den pågående vrakkartläggningen i andan av hållbar utveckling och klimatförändringens inverkan på Östersjön samt bekantade oss med den nya Forskningsdykarakademin i Tvärminne.

Seminariet kan ses på Museiverkets Youtube-kanal

Fredag 1.10 ordnades ett dykningstillfälle, och bland annat Alana Alvarez och Manuel Bustelo deltog i tillfället. De är representanter för stiftelsen DAN Europe Foundation som främjar säkerhet vid dykning och de åker runt Europa med en elbil för att göra skyddet av haven känt. Marinarkeologen Minna Koivikko från Museiverket, som är ledare för projektet Slutet på fornstora dar?, var också där.

Inspelningen av tillställningen kan ses på Museiverkets Youtube-kanal