Sukeltajia istumassa talvivarusteissa avannon äärellä Suomenlinnan edustalla.rellä S. Kuvaaja: Minna Koivikko, Museovirasto.
Projektin fotogrammetriaspesialistit Kari Hyttinen (vas) ja Pasi Lammi tulossa ensimmäiseltä jääsukellukseltaan Hilma-hylyltä. Kokemuksia purkamassa Jesse Jokinen. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto.

Veteen vajonneet, Ruotsin laivaston hylyt Suomenlinnan kulttuuriperintönä

Hiljattain käynnistyi kansainvälinen (2021-2026) tutkimusohjelma nimeltä The Lost Navy, Sweden´s ”Blue” Heritage c. 1450-1850. Ohjelman tavoitteena on kerätä yhteen tieto laivaston eri aluksista ja niiden elämäntarinoista.

Kyseessä on laajin Itämeren piirissä tehtävä meriarkeologinen ja -historiallinen yhteistutkimus, jota rahoittaa Riksbankenin juhlarahasto. Tutkimusohjelman yhteistyökumppaneita ovat Tukholman yliopiston Meriopintojen keskus (CEMAS), Ruotsin valtion merimuseot ja kuljetushistorialliset museot sekä Suomesta Museovirasto.

Suomessa tutkimusprojekti keskittyy Suomenlinnaan ja sen ympärillä sijaitseviin laivanhylkyihin. Mitä tapahtui vuonna 1808 linnoituksessa sotasaaliiksi jääneille reilulle sadalle erikokoiselle alukselle? Kuinka moni meren pohjassa havaituista hylyistä on lopulta Saaristolaivaston aluksia?

Meriarkeologit käyttävät nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä selvittäessään meren pohjan salaisuuksia. Museoviraston yhteistyökumppaneita ovat Suomenlinnan hoitokunta, Suomen meriarkeologinen seura, Helsingin yliopisto sekä Ehrensvärd-seura.

Tutkimusta voi seurata sosiaalisessa mediassa koko sen keston ajan.

Projektin nimet

Suomi

Unohdettu laivasto, Ruotsin ”sininen” kulttuuriperintö vuosina 1450–1850
Veteen vajonneet, Ruotsin laivaston hylyt Suomenlinnan kulttuuriperintönä

Englanti

The Lost Navy: Sweden's "blue" heritage c. 1450–1850
The End of Glory Days? Biography of the Swedish wrecks as Blue Heritage of Sveaborg.

Ruotsi

Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv c:a 1450–1850
Slutet på fornstora dar? En biografi över svenska vrak som Sveaborgs "Blåa" kulturarv.

Lue lisää

Hankkeen viralliset verkkosivut:

TIedote 27.9.2021: Kansainvälinen tutkimusprojekti etsii Suomenlinnan hylkyjen tarinoita