IMG 0560 vaaka

Slutet på fornstora dar? En biografi över svenska vrak som Sveaborgs "Blåa" kulturarv.

För närvarande (2021-2026) pågor ett internationellt forskningsprogram Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv c:a 1450-1850. Programmets målsättning är att sammanställa information om flottans olika fartyg och deras livsberättelser. Det är den mest omfattande marinarkeologiska och -historiska samarbetsforskning som gjorts i Östersjö-området.

Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Centrum för maritima studier (CEMAS), Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) och Museiverket från Finland.

I Finland ligger programmets Slutet på Fornstora Dar? En biografi över Svenska vrak som Sveaborg´s ”Blåa” kulturarv fokus på Sveaborg och på de skeppsvrak som finns i närvattnen runt fästningen. Vad hände med det hundratalet fartyg av olika storlek som blev krigsbyte vid kapitulationen 1808? Hur många av de vrak som finns i närvattnen hörde egentligen till Skärgårdsflottan?

Marinarkeologerna använder moderna forskningsmetoder då de undersöker hemligheterna på havsbottnet. Museiverkets övriga samarbetspartners är Sveaborgs förvaltningsnämnd, Finlands Marinarkeologiska Sällskap rf och Samfundet Ehrensvärd rf.

Projektet kan under hela forskningstiden följas på sociala medier.

Läs mer

på svenska: www.vrak.se/glomdaflottan

på engelska: www.vrak.se/lostnavy

Undervattensforskning görs bl.a. i det vrak som ses i filmen. Enligt dendrokronologisk tidsbestämning daterades vraket sig till tiden efter 1780-talet. Dem fotogrammetriska modellen har framställts av Kari Hyttinen och Pasi Lammi i de krävande vattnen runt Sveaborg.