Ehl Logo Fi 2000X1000

Europeiska kulturarvsmärket

Det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) är en kulturarvsinsats, vars syfte är att öka medborgarnas kännedom om Europas historia och uppbyggnaden av unionen samt om det gemensamma, variationsrika kulturarvet.

Europeiska kommissionen har gett kulturarvsmärken sedan 2014. Kulturarvsmärket kan ges till platser i EU som spelar en avgörande roll för Europas historia och kultur och den europeiska integrationen. Platserna ska dessutom utvecklas inom ramen för pedagogiska projekt. Tills 2022 har 60 platser i 20 länder fått kulturarvsmärket. Kulturarvsmärket har till exempel getts till museer, arkeologiska utgrävningar, minnesmärken, arkiv och institutioner som arbetar med kulturarv.

Det europeiska kulturarvsmärket öppnar upp internationell synlighet, möjligheter till nätverkande och deltagande i debatten om det europeiska kulturarvet för finländska aktörer. Dessa kulturarvsplatser erbjuder möjligheter att lära sig om vårt gemensamma men mångsidiga kulturarv, historia och värderingar. Genom att vara delaktiga kan vi göra skillnad. Europa börjar här!

Finland anslöt sig till europeiska kulturarvsmärket 2018. Museiverket ansvarar för koordineringen av kulturarvsmärket på nationell nivå. Finlands första kulturarvsmärket beviljades till Jyväskylä universitets Seminariebacken campus och jämlikt utbildning i 2022. Senasta Finland har ansökt kulturarvsmärket för Kalevala - den levande episk tradition.

Den första nationella pre-ansökning organiserades i 2020, den andra i 2022. Mer än 4 000 bilder togs emot för kampanjen Hela Finlands bilder relaterade till första sökningen.

Museiverket ansvarar för koordineringen av kulturarvsmärket på nationell nivå. I januari 2022 öppnar Museiverket en preliminär urvalsansökan, var man kan anmäla sitt intresse senast 30.3.2022 klockan 16:00.

Anvisningar för ansökan

EHL-broschyren A5, pdf på finskaEuroopan kulttuuriperintötunnus -esite