Ehl Logo Fi 2000X1000

Europeiska kulturarvsmärket

Det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) är en kulturarvsinsats, vars syfte är att öka medborgarnas kännedom om Europas historia och uppbyggnaden av unionen samt om det gemensamma, variationsrika kulturarvet.

Europeiska kommissionen har gett kulturarvsmärken sedan 2014. Kulturarvsmärket kan ges till platser i EU som spelar en avgörande roll för Europas historia och kultur och den europeiska integrationen. Platserna ska dessutom utvecklas inom ramen för pedagogiska projekt. Tills 2020 har 48 platser i 19 länder fått kulturarvsmärket. Kulturarvsmärket har till exempel getts till museer, arkeologiska utgrävningar, minnesmärken, arkiv och institutioner som arbetar med kulturarv.

Finland anslöt sig till europeiska kulturarvsmärket 2018. Museiverket ansvarar för koordineringen av kulturarvsmärket på nationell nivå. Finska kulturarvsplatser kan ansöka kulturvarvsmärken för första gången i mars 2021.

Ansökning av kulturarvsmärket 2020

I april öppnar Museiverket en preliminär urvalsansökan, var man kan anmäla sitt intresse senast 10.8.2020 klockan 16:00. Intresserade aktörer bör svara på frågorna i den preliminära urvalsansökan. Efter detta väljer styrgruppen för kulturarvsmärket ut 1–2 förslag till den egentliga ansökan.

Anvisningar för ansökan