Ehl Logo Fi 2000X1000

Europeiska kulturarvsmärket

Det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) är en kulturarvsinsats, vars syfte är att öka medborgarnas kännedom om Europas historia och uppbyggnaden av Europeiska Unionen samt om det gemensamma, mångsidika kulturarvet.

Europeiska kommissionen har gett kulturarvsmärken sedan 2013. Kulturarvsmärket kan ges till platser i EU som spelar en avgörande roll för Europas historia och kultur och den europeiska integrationen. Platserna ska dessutom utvecklas inom ramen för pedagogiska projekt. Tills 2024 har 67 platser i 20 länder fått kulturarvsmärket. Kulturarvsmärket har till exempel getts till museer, arkeologiska utgrävningar, minnesmärken, arkiv och institutioner som arbetar med kulturarv.

Det europeiska kulturarvsmärket öppnar upp internationell synlighet, möjligheter till nätverkande och deltagande i debatten om det europeiska kulturarvet för finländska aktörer. Dessa kulturarvsplatser erbjuder möjligheter att lära sig om vårt gemensamma men mångsidiga kulturarv, historia och värderingar. Genom att vara delaktiga kan vi göra skillnad. Europa börjar här!

Finland anslöt sig till europeiska kulturarvsmärket 2018. Museiverket ansvarar för koordineringen av kulturarvsmärket på nationell nivå. Finlands första kulturarvsmärket beviljades till Jyväskylä universitets Seminariebacken campus och jämlikt utbildning i 2022. Den nästa kulturarvsmärket har delats till Kalevala - den levande episk tradition.

Den nästa nationella pre-ansökning organiseras i maj-juni 2024.

Museiverket ansvarar för koordineringen av kulturarvsmärket på nationell nivå. I maj 2024 öppnar Museiverket en preliminär urvalsansökan, var man kan anmäla sitt intresse senast 12.6.2024 klockan 16:00.

Anvisningar för ansökan

EHL-broschyren A5, pdf på finskaEuroopan kulttuuriperintötunnus -esite