Ehl Logo Fi 2000X1000

Ansökning av det europeiska kulturarvsmärket

I januari 2022 öppnar Museiverket en preliminär urvalsansökan var man kan anmäla sitt intresse senast 30.3.2022 kl. 16:00. Intresserade aktörer bör svara på frågorna i den preliminära urvalsansökan. Efter detta väljer styrgruppen för kulturarvsmärket ut 1–2 förslag till den egentliga ansökan.

1. Museiverket öppnar en preliminär urvalsansökan i januari 2022.

2. Webinarium om ansökning organiseras den 17 februari.

3. Ansökningarna till preliminära urvalet bör vara framme på Museiverket senast 30.3.2022.

4. Museiverket och styrgruppen för kulturarvsmärket lägger fram ett förslag om 1–2 platser till Undervisnings- och kulturministeriet

5. Undervisnings- och kulturministeriet väljer 1–2 platser, vars ansökningar kan börja förberedas.

6. Ansökan bör skickas till Museiverket för kommentarer före slutet av november 2022.

7. Museiverket skickar ansökningsblanketter till kommissionen senast 1.3.2023.

Med den här blanketten för självbedömning kan du först testa om din plats uppfyller kriterierna för europeiska kulturarvsmärket och de resurskrav som krävs för platserna. Med blanketten kan du också få förbättringsförslag inför den preliminära ansökan.

Blanketten för självbedömning EHL

Bekanta dig med Museiverkets anvisningar för sökande till kultuarvsmärket i Finland år 2022. Frågor relaterade till ämnessökningen finns i slutet av dokumentet. Du kan svara på finska eller på svenska. Skicka in svaren på frågorna som wordfil till Museiverket senast den 30 mars 2022.

Anvisningar för EHL ansökan 2022

Europeiska kommissionens guide för sökande till kulturarvsmärken ger mer detaljerad vägledning om vilka typer av platser som kan sökas och kriterierna för att utvärdera dem.

Guidelines (på engelska)

Det finns tre typer av blanketter som ska skickas till Europeiska kommissionen. Dessa formulär krävs endast för ansökningar som skickas till kommissionen, inte för preliminär urval ansökningar. Det är bra att lära känna dem redan på ansökningsstadiet.

1. En kulturarvsplats: en plats i en stat (på finska eller på engelska)

2. Nationell, tematisk kulturarvsplats: platser som ligger i samma medlemsstat och är alla inriktade på ett visst tema. (på finska eller på engelska)

3. Gränsöverskridande kulturarvsplats: platser som ligger i olika medlemsstater och är alla inriktade på ett visst tema. (på finska eller på engelska)