Hevosriipus Museovirasto Web
Hängsmycke med häst från korstågens tid hittades i Björneborg. Hängsmycket av silverskimrande metallegering hittades av en metallsökare i februari 2020. Foto: Arkeologiska samlingar, Museiverket.

Museiverket öppnar anmälningstjänsten Ilppari för alla arkeologiska medborgarobservationer

, , ,

Ilppari, som är avsedd för anmälningar om arkeologiska medborgarobservationer, utökas. I fortsättningen kan man i tjänsten anmäla förutom föremål också jordfynd och objekt under vatten. Under två år har redan 10 000 fynd anmälts via Ilppari. Föremålsfynd kan anmälas på finska, svenska och engelska.

Anmälningstjänsten Ilppari grundades 2019 för att samla information om arkeologiskt intressanta föremål som medborgare har hittat. Nu är det möjligt att i tjänsten även anmäla arkeologiska jordfynd och fynd under vatten.

Målet är att samla så detaljerad information som möjligt om föremålsfynd och lämningar som medborgare har hittat. Med tanke på bedömningen är anmälarens egna observationer, anteckningar och fotografier av fyndplatsen av yttersta vikt. Tjänsten baseras i sin helhet på elektronisk ärendehantering och gör behandlingen av anmälningarna betydligt smidigare. Observationer som registreras med formulären är även enkla att överföra till Museiverkets register och samlingsinformation.

I anmälningstjänsten kan anmälaren punkt för punkt följa behandlingen av sin anmälan och bedömningen av observationerna samt andra åtgärder. Anmälaren har även möjlighet att diskutera sin observation med experterna vid Museiverket och museerna med regionalt ansvar. Genom att besvara frågorna i anmälningstjänsten medverkar anmälaren i bevarandet av information gällande vårt arkeologiska kulturarv.

Medborgare har anmält fler än 10 000 arkeologiska föremålsfynd via Ilppari

Anmälningstjänsten Ilppari öppnades för två år sedan och via tjänsten har hittills fler än 10 000 föremålsfynd anmälts. Anmälan om medborgarobservationer är smidigare än någonsin med den elektroniska tjänsten. Detta har i betydande utsträckning ökat antalet arkeologiska observationer och fynd som myndigheterna får kännedom om. Ilppari utnyttjar kartor och geografiska data, varför man numera får mer exakta uppgifter om fyndplatserna än tidigare.

”Ilpparis popularitet har överträffat alla förväntningar och det har funnits ett tydligt behov av den. Informationen som medborgare skickar till oss är oerhört värdefull. Vi uppmuntrar alla att fortsätta anmäla fynd och observationer via Ilppari. Det är ett smidigt sätt att medverka i utökningen av den gemensamma informationen och dela expertis”, berättar arkeolog Ville Rohiola från Museiverket.

Användningen av anmälningstjänsten Ilppari har även intensifierat samarbetet mellan hobbyentusiaster och myndigheterna. Tack vare den här kontakten är metallsökare och andra medborgarvetare ännu mer medvetna om ansvarsfulla verksamhetssätt. Den fortlöpande kontakten har stärkt hobbyentusiasternas ställning som aktiva aktörer inom kulturarvsbranschen. Ilpparis betydelse har även fått erkännande, då Suomen muinaistutkimuksen tuki ry beviljade tjänsten hedersomnämnandet årets arkeologiska gärning 2019.

Pohjoinen Kotka Minna Koivikko 2020
Vraket Pohjoinen Kotka granskas 2020. Stig Meinecke anmälde vraket till Museiverket redan 1962. Det är fråga om det ryska krigsfartyget Severnyj Oriel, som förliste 1798 under Gustav III krig. Foto: Minna Koivikko, Museiverket

I landskapen sköts kulturmiljöuppgifter av museerna med regionalt ansvar. Vid varje museum med regionalt ansvar arbetar minst en expert på arkeologiskt kulturarv. Museernas arkeologer medverkar i granskningen av fyndplatser och lämningar som anmälts i deras respektive områden, gör vid behov granskningar i terrängen och bevarar uppgifter om objekten i fornlämningsregistret, som upprätthålls av Museiverket.

Det lönar sig alltid för anmälaren att kontakta arkeologen vid museet med regionalt ansvar i sitt landskap. Arkeologen bistår med handledning och råd i bedömningen och identifieringen av observationerna. Enligt lagen om fornminnen (295/1963) ska arkeologiska föremålsfynd överlämnas till Museiverket, som bedömer fyndens natur och avgör huruvida de ska upptas i samlingarna.

Mer information:

Anmälningstjänsten Ilppari www.kyppi.fi/ilppari

Museiverkets arkeologiska samlingar

Kulturmiljöuppgifter sköts av museerna med regionalt ansvar

Guider och anvisningar för hobbyentusiaster inom arkeologiskt kulturarv