Museer med regionalt ansvar och deras uppgifter och verksamhetsområden

Enligt den reviderade museilagen (314/2019) ersätter museerna med regionalt ansvar det nuvarande systemet med landskapsmuseer och regionala konstmuseer. Museerna med regionalt ansvar har tre uppgifter: främja regional museiverksamhet, bedriva kulturmiljöarbete och ta på sig rollen som regionalt konstmuseum. Museernas kulturmiljöarbete har nu för första gången skrivits in i lagen.

Ansvarsmuseernas verksamhetsområde är landskapet, med undantag för landskapen Lappland och Nyland, där flera aktörer utnämnts till museer med regionalt ansvar. Kulturmiljötjänster fås nu i alla landskap. Museerna agerar inom sitt eget område som sakkunnig på kulturmiljöer, i synnerhet i fråga om den bebyggda miljön och det arkeologiska kulturarvet.

De flesta kulturmiljöärenden som gäller planering av markanvändningen kommer att skötas vid museerna med regionalt ansvar. Museerna ger utlåtanden och deltar i myndighetsförhandlingar. Till deras uppgifter hör också rådgivning. Dessutom utvecklar och främjar museerna värnandet om kulturmiljöer, samarbetet inom ansvarsområdet och det digitala bevarandet av och tillgången till kunskap om kulturmiljöer.

Museer med regionalt ansvar och uppgifter inom kulturmiljöarbete:

1. Samernas hembygdsområde
(Enare, Enontekis, Utsjoki och Lapplands renbeteslags område i norra delen av Sodankylä)

Samemuseet Siida, Enare

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

2. Lappland
(Rovaniemi, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Salla, Savukoski samt Sodankylä med undantag för Lapplands renbeteslag i norra delen av kommunen)

Lapplands landskapsmuseum, Rovaniemi

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

3. Tornedalen
(Kolari, Kemi, Keminmaa, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Torneå och Övertorneå)

Tornedalens museum, Torneå

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

4. Norra Österbotten

Musei- och vetenskapscentret Luuppi, Uleåborg

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

5. Kajanaland

Kajanalands museum, Kajana

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

6. Norra Karelen

Joensuu museer, Joensuu

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

7. Norra Savolax

Kuopio kulturhistoriska museum, Kuopio

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

8. Södra Savolax

Nyslotts landskapsmuseum, Nyslott

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

9. Mellersta Finland

Jyväskylä museer, Jyväskylä

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

10. Mellersta Österbotten

K.H. Renlunds museum, Karleby

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

11. Österbotten

Vasa stads museer

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

12. Södra Österbotten

Seinäjokis museer, Seinäjoki

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

13. Birkaland

Birkalands landskapsmuseum, Tammerfors

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

14. Satakunta

Satakunda museum, Björneborg

Experter: arkeolog, byggnadsforskare

15. Egentliga Finland

Åbo museicentral, Åbo

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

16. Egentliga Tavastland

Tavastehus stadsmuseum, Tavastehus

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

17. Päijänne-Tavastland

Lahtis museer, Lahtis

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

18. Södra Karelen

Villmanstrands museer, Villmanstrand

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

19. Kymmenedalen

Kymmenedalens museum, Kotka

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

20. Östra Nyland
(Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Buckila, Sibbo och Borgnäs)

Borgå museum, Borgå

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

21. Mellersta Nyland
(Helsingfors, Grankulla, Tusby, Kervo, Träskända, Hyvinge, Nurmijärvi och Mäntsälä. Esbo och Vanda ingår i Helsingfors stadsmuseums verksamhetsområde men sköter kulturmiljöarbetet inom kommunen.)

Helsingfors stadsmuseum, Helsingfors

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert

22. Västra Nyland
(Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå, Kyrkslätt, Vichtis och Högfors)

Västra Nylands museum, Raseborg

Experter: arkeolog, byggnadsforskare, restaureringsexpert