Museovirasto 056 Vaaka

Arkeologiska samlingar

De arkeologiska samlingarna innehåller föremål från hela det nuvarande Finland och från de så kallade avträdda områdena. De mångsidiga samlingarna representerar hela den förhistoriska tiden och sedan år 2011 har även fynd från historisk tid katalogiserats i de arkeologiska samlingarna. I samlingarna ingår också en utländsk, jämförande samling, som huvudsakligen omfattar föremål från Ryssland, men även från andra europeiska länder samt exempelvis Egypten och Palestina. Den utländska samlingen utökas inte längre.

Samlingarnas tillväxt är till största delen resultatet av arkeologisk forskningsverksamhet. Enligt fornminneslagen ska fynd i marken anmälas till Museiverket, som har rätt att lösa in dem till statens samlingar. Upphittaren kan även donera sitt fynd till samlingarna. Varje år får man in nästan tre tusen fynd från privatpersoner till samlingarna.

De arkeologiska föremålssamlingarna innehåller cirka 42 000 huvudnummer. Antalet undernummer varierar mellan ett och flera tusen.