Museovirasto 098 Web

Museoiden valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää museoiden valtionosuuksien rahoitussuunnitelmasta nelivuosittain. Museolain tultua voimaan vuoden 2020 alusta lukien ensimmäinen rahoituskausi kattoi ns. perusvaltionosuuden ja valtakunnallisten vastuumuseoiden osalta vuodet 2020–2023. Alueellisten vastuumuseoiden ensimmäinen rahoituskausi oli kolmivuotinen ja kattoi vuodet 2020–2022.

Parhaillaan käynnissä oleva haku vuosille 2024–2027 päättyy 22.2.2023.

Tarkemmat hakuohjeet sekä haun liitteet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lisätietoja

Risto Hakomäki, erikoisasiantuntija, Museoalan kehittäminen
p. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi

Satu Kähkönen, erikoisasiantuntija, Ohjaus ja tuki, Kulttuuriympäristöpalvelut
p. 0295 33 6114, satu.kahkonen@museovirasto.fi