Museovirasto 098 Web

Museoiden valtionosuusuudistus

Museoiden valtionosuusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Haku valtionosuuden piiriin sekä alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseotehtävien hakeminen toteutetaan vuoden 2019 alussa.

Haku tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta, jossa hakemuksen voi tehdä 14.1.-20.2.2019 välisenä hakuaikana.   

Haku: Museoiden valtionosuuden piiriin hakeminen vuodesta 2020 alkaen, hakuaika 14.1.2019 klo 12.00 - 20.2.2019 klo 16.15.

Tutustu opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin valtionosuuden piiriin hakemisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa uudistuksen toimeenpanosta yhteistyössä Museoviraston ja Opetushallituksen kanssa.

Museovirasto

  • neuvoo ja ohjaa museoita hakuprosessin aikana
  • antaa lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriölle valtionosuuden piiriin hakeneiden museoiden museolain mukaisten edellytysten täyttymisestä sekä vastuumuseoiden nimeämisestä
  • käy alueellista vastuumuseotehtävää hakeneiden museoiden kanssa alueellisten tehtävien hoitoa ja alueellista suunnitelmaa koskevat neuvottelut maalis-toukokuussa 2019
  • käy valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakeneiden museoiden kanssa valtakunnallisen tehtävän hoitoa ja valtakunnallista suunnitelmaa koskevat tarkistusneuvottelut keväällä 2020


Lisätietoja:

Usein kysytyt kysymykset

Infotilaisuus 6.2.2019

Yleinen ohjaus ja neuvonta valtionosuusuudistukseen ja hakuprosessiin liittyen:

Risto Hakomäki
, erikoisasiantuntija, Museoalan kehittäminen
puh. 0295 33 6385 risto.hakomaki@museovirasto.fi   

Satu Kähkönen, erikoisasiantuntija, Ohjaus ja tuki, Kulttuuriympäristöpalvelut
puh. 0295 33 6114 satu.kahkonen@museovirasto.fi