Kuvitus Riku Ounaslehto

Museotilasto

Museovirasto kokoaa vuosittain tilastotietoa Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden taloudesta, henkilökunnasta ja toiminnasta. Tilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin tietoihin. Museotilaston tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta.

Vuodesta 2007 lähtien tilastokyselyssä annetut vastaukset on julkaistu myös Museotilasto.fi-verkkosivulla, jossa ne ovat kaikkien saatavilla ja haettavissa ilman järjestelmään kirjautumista. Kyselyyn annettuja vastauksia voidaan tarkastella tilastohaun avulla museokohtaisesti, kysymyskohtaisesti tai kyselykohtaisesti. Vastauksista voidaan myös ladata Excel-tiedostoja.

Tilastoista koostetut vuosittaiset taulukot ja tilastohaun kautta haettava tieto on lisensoitu avoimella käyttöluvalla CC BY 4.0.

Museotilastotietoa hyödynnetään mm. Tilastokeskuksen toimittamassa Kulttuuritilastossa, Framen käynnistämässä Kuvataiteen tilastoinnissa sekä EGMUS-työryhmän (European Group on Museum Statistics) julkaisuissa ja verkkopalveluissa.

Museotilasto-verkkopalvelu: www.museotilasto.fi

Lisätietoja museoalan tilastoinnista:
erikoisasiantuntijat Anu Niemelä p. 0295 33 6015 ja Anna Alavuotunki p. 0295 33 6019