MOI mallin testausta Portugalissa kuva Johanna Fredriksson MV
MOI-itsearviointimallin testausta Portugalin Louléssa. Kuva: Johanna Fredriksson, Museovirasto.

MOI-itsearviointimalli

MOI-itsearviointimallin avulla museot voivat tarkastella ja arvioida yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan sekä asettaa itselleen tavoitteita sen kehittämiseksi.

MOI-arviointimalli on vapaasti saatavilla englanniksi Network of European Museums NEMO -verkoston verkkosivuilla. Malli on käännetty myös useille muille kielille. Tältä sivulta löydät mallin aineistot ja työkalut suomeksi.

Malli on kehitetty eurooppalaisille museoille Museoviraston johtamassa MOI! Museums of Impact -hankkeessa vuosina 2019–2022.

MOI-malli koostuu kahdeksasta moduulista, jotka on jaettu Mahdollistaja- ja Vaikuttavuus-moduuleihin. Moduulit sisältävät yhteensä 151 vaikuttavuusväittämää, joita arvioidaan museon omasta näkökulmasta.

Mahdollistaja-moduulit auttavat tarkastelemaan sisäisiä, organisaatiota tukevia ja sen vaikuttavuuden lisäämistä mahdollistavia asioita. Vaikuttavuus-moduulit puolestaan auttavat arvioimaan vaikuttavuuden kannalta tärkeiksi tunnistettuja toiminnan osa-alueita.

MOI-malli on joustava, ja sitä voivat käyttää hyvin erilaiset museot tai organisaatiot riippumatta niiden tyypistä tai koosta. Itsearvioinnin tekevät museot voivat käydä läpi joko yhden, useamman tai kaikki moduulit.

MOI-mallia voidaan käyttää kolmella tavalla: klassisessa tavassa hyödynnetään työkirjoja, visuaalisessa tavassa työkirjojen rinnalla käytetään arviointipohjaa ja luovassa tavassa hyödynnetään MOI-kortteja.

Klassisessa tavassa tehdä itsearviointi käytetään MOI-työkirjoja. Työkirjoja on kahdeksan, yksi jokaisesta moduulista. Lisäksi voidaan käyttää kehittämistyökirjaa, johon kootaan kehittämisajatukset arvioinnin lopuksi.

Työkirjat voi joko tulostaa tai käyttää niitä tiedostomuodossa tallentaen niille itsearvioinnin tulokset ja muistiinpanot.

Mahdollistaja-moduulien työkirjat:

Vaikuttavuus-moduulien työkirjat:

  • Kehittämistyökirja (tulossa suomeksi)

Visuaalisessa tavassa tehdä itsearviointi käytetään MOI-työkirjojen lisäksi MOI-arviointipohjaa. Tässä tavassa voidaan mallin väittämien arvioinnin lisäksi pohtia väittämien käsittelemän aihepiirin tärkeyttä museolle, jolloin voidaan hahmottaa omalle museolle tärkeät kehittämiskohteet visuaalisesti.

    Luovassa tavassa tehdä itsearviointia käytetään MOI-kortteja, joista löytyvät mallin 151 vaikuttavuusväittämää. Korteilla on tarkoitus herättää keskustelua vaikuttavuudesta, ja niitä voidaan käyttää vapaasti eri tavoin. Kortteja voidaan käyttää esimerkiksi kehittämispäivissä, kahvitauoilla tai inspiroimassa vuosisuunnittelua.