Museovirasto_105_Web.jpg

Neuvonta ja ohjaus

Museoviraston tehtävänä on edistää museoiden yhteistoimintaa ja verkostoitumista, antaa neuvontaa ja tarjota työkaluja museoiden toiminnan kehittämiseksi.

Museovirasto antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja museo- ja kulttuuriperintöalaa koskevista kysymyksistä, arvioi museoiden valtionosuuskelpoisuutta, on mukana alan työryhmissä ja kehittämishankkeissa, kehittää museoiden kanssa yhteisiä työkaluja, vastaa alaa koskeviin tietopyyntöihin ja julkaisee tietoaineistoja.

Mahdollisuuksien museo - Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030
Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030.