Lpieni logo

Kooste Museoalan Teemapäiviltä 2023

Museoviraston vuosittaiset Museoalan Teemapäivät järjestettiin vuonna 2023 verkkokeskustelujen sarjana kolmena marraskuun keskiviikkona. Tapahtuman teemana oli Tehdään vaikutus. Iltapäivien mittaan kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja ja keskusteltiin museoista, vaikuttamisesta ja aktivismista.

Teema: Tehdään vaikutus
Ajankohta: 1.11., 8.11. ja 15.11.2023
Paikka: Verkkotapahtuma
Järjestäjä: Museoalan kehittäminen, Museovirasto
Instagram: museoalanteemapaivat
Facebook:
Museoalan Teemapäivät

Ensimmäinen lähetyspäivä johdatteli teemalla Aktiivisesti yhdessä osallistujat keskustelemaan museoiden yhteiskunnallisista vaikuttamistavoista, aktivismista, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta.

Eurooppalaisissa kulttuurilaitoksissa on viime vuosina nähty aktivistien näyttäviä kampanjointitempauksia, minkä seurauksena monet museot tehostavat valvontaansa. Museoiden resurssit voisi tämän sijaan kohdistaa entistä aktiivisemmin vaikuttamismahdollisuuksiin ja toiminnan kehittämiseen. Ensimmäisenä tapahtumapäivänä pohdittiin, mihin epäkohtiin museot voisivat vaikuttaa ja millaista yhteistyötä olisi hyvä tehdä. Voisivatko museot omaksua uudenlaisia toiminta- ja vaikuttamistapoja aktivisteilta?

Päivän ohjelma koostui puheenvuoroista, paneelikeskusteluista sekä dialogeista. Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo avasi Teemapäivät omalla puheenvuorollaan. Keynote-puhujina kuultiin Teivo Teivaista ja Bernadette Lynchiä, ja päivän moderaattorina toimi Leena Marsio Museovirastosta. Verkkotapahtumaan osallistui keskiviikkona 1.11. lähes 200 henkilöä.

1 11 2023 Museoalan Teemapaivat kuvaaja Ilta Lahti 1
1.11.2023 Museoalan Teemapäivät. Kuva: Ilta Lahti, Museovirasto

Keynote: Aktivismi ja suora toiminta vaikuttamisen keinona
Teivo Teivainen, Helsingin yliopisto

Teivo Teivaisen inspiroiva puhe vei yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoihin. Hän käsitteli puheessaan suoran toiminnan merkitystä avoimille demokratioille ja aktivismia yhteiskuntaa muuttavana voimana.

”Aktivisteista inspiroituva museo voisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomioita sisäisiin valtasuhteisiinsa.”
Teivo Teivainen, Museoalan Teemapäivät 1.11.2023


Dialogi: Ilmastokriisi – mitä museot voivat tehdä?
Keskustelijat: Wilhelm Blomberg Elokapina-liikkeestä ja Anna-Kaisa Rastenberger Suomen valokuvataiteen museolta.

Dialogissa keskusteltiin ajankohtaisista yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista. Vaikuttamistyö voi olla esimerkiksi suoria tekoja, joilla museot tukevat aktivisteja ja nostavat heidän kanssaan esiin yhteiskunnallisia aiheita.

Dialogi: Yhdenvertaisuuden edistäminen museoissa
Keskustelijat: Ervin Latimer Ruskeat Tytöt Mediasta ja Marjo Poutanen Vantaan kaupunginmuseosta.

Päivän toisessa dialogissa aiheena oli mm. yhdenvertaisuuden edistäminen tutkittuun tietoon perustuvan vaikuttamistyön kautta.

1 11 2023 Museoalan Teemapaivat kuvaaja Ilta Lahti 3
1.11.2023 Museoalan Teemapäivät. Kuva: Ilta Lahti, Museovirasto

Keskustelu: Yhteiskunnallinen toiminta ja vaikuttaminen
Keskustelijat: Teivo Teivainen, Wilhelm Blomberg, Anna-Kaisa Rastenberger, Ervin Latimer ja Marjo Poutanen.

Keskustelussa pohdittiin museoiden vaikuttamisen mahdollisuuksia, mahdollisia yhteistyön muotoja aktivistien kanssa sekä vallasta luopumisen vaikeutta ja hyötyjä.

Keynote: We are agents of our own change
Bernadette Lynch, University College London

Päivän toinen keynote-puheenvuoro keskittyi museoiden vaikuttamistyöhön yhteisöllisyyden näkökulmasta. Bernadette Lynch korosti, että positiivinen muutos edellyttää yhteistyön tekemistä rohkeasti. Muutokseen tarvitaan solidaarisuutta, joka vahvistaa kaikkia osapuolia. Museoiden kuuluu olla turvallisia tiloja kaikille.

”The museum is the lifeboat in a troubled sea. It is the one place you can go, where we people can speak openly.”
Bernadette Lynch, Museoalan Teemapäivät 1.11.2023

Tutustu 1.11. Teemapäivien ideointialustan sisältöihin

Teemapäivien toinen lähetys jatkoi teemalla Yhteisöt ja osallisuus Bernadette Lynchin pohjustaman yhteisöaiheen parissa.

Museot ovat yhteiskunnallisia toimijoita, jotka työskentelevät yhteisöille ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyö varmistaa sen, että museot palvelevat aidosti yleisöjään ja niiden tarpeita. Osallistujat keskustelivat siitä, miten yhteistyössä päästään alkuun, ja miten siitä saadaan vaikuttavaa ja kaikille osapuolille mielekästä. Mikä tekee museoista merkityksellisiä yhteisöilleen?

Päivän moderaattorina toimi Elisa Sarpo Suomen kansallismuseosta.

8 11 Teemapaivat kuvaaja Ilta Lahti 1
Teemapäivien toisen päivän keskustelijat vasemmalta oikealle: Panu Artemjeff, Wisam Elfadl, Jussi Lehtonen, Päivi Majaniemi ja moderaattori Elisa Sarpo. Kuva: Ilta Lahti, Museovirasto.

Puheenvuoro: Museot tunnustamisen paikkoina
Panu Artemjeff, MAP Finland

Yhdenvertaisuusasiantuntija ja väitöskirjatutkija Panu Artemjeff puhui julkisesta vallasta, jota museot käyttävät ja nosti esiin keinoja, joilla vähemmistöjen äänet pääsevät niissä paremmin esille. Jotta museot toimisivat tunnustamisen paikkoina, niiltä edellytetään avoimuutta, oikeuttamistyötä, medianäkyvyyttä, normikriittisyyttä, konfliktin ratkaisukykyä ja joustavuutta.

Artemjeffin esitys

Videotervehdyksiä yhteisöiltä

Videotervehdyksiä Museoalan Teemapäivien yleisölle olivat lähettäneet Suomen Lukiolaisten Liitto, Seta ry, Kuurojen Liitto ja Moniheli ry.

Suomen Lukiolaisten Liitto toivoi museoiden edistävän nuorten osallisuutta ja tasa-arvon toteutumista museoalalla. Seta ry puolestaan kutsui museot toimimaan sateenkaariyhteisöjen puolesta. Kuurojen Liitto pyysi museoita miettimään, miten museokokemus voisi olla inklusiivisempi heille, jotka eivät kuule ääniteoksia ja jotka toivoisivat asiakaspalvelua viittomakielellä. Moniheli korosti sitä, että monikulttuurisuus voisi olla museoiden vahvuus.

8 11 Teemapaivat kuvaaja Ilta Lahti 2
Jussi Lehtonen ja Päivi Majaniemi. Kuva: Ilta Lahti, Museovirasto.

Paneeli: Mihin museot voivat vaikuttaa ja kenen kanssa? Yhteisöt, osallisuus ja moninaisuus
Keskustelijat: Panu Artemjeff MAP Finland:sta, Wisam ElFadl Wasla-kollektiivista, Jussi Lehtonen Suomen Kansallisteatterista ja Päivi Majaniemi Suomen Romaniyhdistyksestä.

Paneelissa keskusteltiin museoiden ja yhteisöjen vaikuttavasta yhteistyöstä. Museot ovat jo pitkään rakentaneet yhteistyötä monenlaisten yhteisöjen kanssa, mutta haasteena on saada yhteisötyöstä mahdollisimman vaikuttavaa ja osallistavaa. Yhteisötyön perusta on luottamuksen rakentamisessa ja yhteisöjen kuuntelemisessa. Hyvässä yhteistyössä aktiivisia toimijoita ja toteuttajia ovatkin sekä museot että yhteisöt.

8 11 Teemapaivat kuvaaja Ilta Lahti 3
Panu Artemjeff ja Wisam Elfadl. Kuva: Ilta Lahti, Museovirasto.

Tutustu 8.11. Teemapäivien ideointialustan sisältöihin

Kolmannen lähetyspäivän teema oli Museot vaikuttajina. Museoilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan ja toimia aktiivisina tärkeiden teemojen esiintuojina. Niiltä myös odotetaan kannanottoja ja yhteisöllisiä hankkeita ja toimia. Keskustelijat toivat esille erilaisia vaikuttamisen keinoja, joita museot ja muut kulttuuritoimijat ovat viime vuosina kokeilleet, sekä niiden tuloksia. Uudistuvat museot myös pohtivat omaa vaikuttavuuttaan muutosten keskellä.

Päivän moderaattorina toimi Pirjo Hamari Museovirastosta.

15 11 2023 Museoalan Teemapaivat kuvaaja Ilta Lahti 1
Moderaattori Pirjo Hamari. Kuva: Ilta Lahti, Museovirasto.

Kipinäpuheenvuorot: Meidän tapamme vaikuttaa

Teemapäivät oli järjestänyt avoimen haun museoiden viime vuosien vaikuttavista teoista. Teemapäivien ohjelmaan valikoitui esiteltäviksi kattaus erilaisia vaikuttavia hankkeita museoilta ja muilta kulttuuritoimijoilta.

Ohjelmassa kuultiin seuraavat kipinäpuheenvuorot:

  • Gallen-Kallelan Museo: Paluu Keniaan -hanke ja yhteistyö Suomen kenialaisen yhteisön kanssa
  • Sagalundin museo: Kesäekologi ja museopihan monimuotoisuuden parantaminen
  • Suomen valokuvataiteen museo: Kehosi muuttaa kaiken -näyttely ja avajaisten ballroom-tapahtuma
  • Suomen Pankin rahamuseo: Talousosaamiskeskus ja talouskasvatus nuorille
  • Helmet-kirjastot: Helmet-kirjastojen Kirjastosta aktivistiksi -kampanja
  • Kulttuuria kaikille -palvelu: Vammaishistoriakuukausi

Keskustelu: Kohti vaikuttavia museoita
Keskustelijat: Hanna Forssell Uudesta Kansallisesta, Kaarina Gould Uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta, Ville-Matti Rautjoki Turun Historian ja tulevaisuuden museosta ja Tiia Tiainen Postimuseosta / MuseoX:stä.

Teemapäivien viimeisessä keskustelussa uusien ja parhaillaan uudistettavien museoiden edustajat kertoivat, miten vaikuttavuus on museoissa huomioitu. Mitä ajatuksia Teemapäivien keskustelut ovat heissä herättäneet ja löytyikö keinoja vaikuttamiseen? Keskusteluissa pohdittiin myös, mihin uudet museot haluavat vaikuttaa, millaisten yhteisöjen kanssa ja millä keinoilla.

15 11 2023 Museoalan Teemapaivat kuvaaja Ilta Lahti 3
Teemapäivien viimeisen päivän keskustelijat. Kuva: Ilta Lahti, Museovirasto.

Tutustu 15.11. Teemapäivien ideointialustan sisältöihin