Somero-Seuran kattotalkoot kesällä 2015. Kuvaaja: Olli Nuotio, Somero Seura ry

Paikallismuseot

Paikallismuseotyö on kansalaisten omaa kiinnostusta ja aktiivisuutta yhteisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön säilyttämisen eteen.

Suomessa on noin 1000 muun muassa yhdistysten, säätiöiden, kuntien, yritysten ja yksityishenkilöiden ylläpitämää paikallismuseokohdetta ja kokoelmaa: kotiseutumuseoita, henkilöhistoriallisia museoita, taidemuseoita sekä erilaisia erikoismuseoita. Paikallismuseoita ylläpidetään pääosin sivutoimisesti ja vapaaehtoisvoimin.

Paikallismuseot ovat tasavertaisia kulttuurin lähipalveluja, jotka tarjoavat elämyksiä, yhteisöllisyyttä, tietoa ja toiminnallisuutta. Ne toimivat oppimisympäristöinä, työllistäjinä, palveluntarjoajina, kulttuurimatkailukohteina, asiantuntijoina sekä vapaaehtoistyön ja osallistumisen areenoina.

Museovirasto tukee paikallismuseoiden hankkeita avustuksin ja tekemällä yhteistyötä alueellisten vastuumuseoiden kanssa. Viiden vuoden välein Museovirasto toteuttaa valtakunnallisen tilastokyselyn paikallismuseoista ja julkisista kokoelmista.