Teemapäivillä 2017. Kuvaaja: Travis Nurminen
Kuva: Travis Nurminen, Museovirasto.

Tietoa Teemapäivistä

Vuosina 2003-2013 Teemapäivien järjestäjänä toimi Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys. Teemapäivien järjestämisvastuu on vuodesta 2014 eteenpäin siirtynyt Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikölle.

Hyvä tunnelma parasta. Innostavat keskustelut. Järjestelytiimin ote loistava.

Sopiva kokoelma eri näkökulmia teeman ympäriltä.

Teemapäivät ovat yksi parhaista seminaareista, joihin olen osallistunut, joten siinä mielessä en osaa niin paljon toivoa parempaa. Ainoastaan äänen toisto saisi olla parempaa ja keskusteluille enemmän aikaa. Myös pyöreänpöydän keskusteluille tulisi ehdottomasti olla enemmän aikaa.

Upea ja innostava sekä salliva ilmapiiri. En ole ollut missään konferenssissa jossa olisi ollut näin paljon laadukasta keskustelua!

Hyvät ja ajankohtaiset teemat, hyvät puhujat, kansainvälisyys. Ajan hermolla olemisesta en haluaisi luopua, toisaalta museoalan perusteiden huomioimisesta en myöskään.

2022: Epävarmuuden aika

2021: Tiedon lähteiltä valtavirtaan

2020: Suunnan muutos

2019: Isojen asioiden edessä

2018: Vuoro vaikuttaa

2017: Vallaton museo

2016: Tulevaisuus. Nyt

2015: Uskalla valita

2014: Kenen museo? Museot ja yhteisöllisyys

2013: Oikeus kokoelmiin! (Katso tallenne: Paneelikeskustelu kulttuuríperinnön avoimuudesta ja saavutettavuudesta)

2012: Yleisöjen parhaaksi! (Katso tallenne: Keskustelua taidemuseoiden yleisöistä)

2011: Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Kohti monikulttuurisempaa museota.

2010: Kokoelmapolitiikka nyt - objektit ja dokumentit

2009: Asiantuntijuus - taidemuseotyöntekijän monta hattua

2008: Taidemuseot ja diversiteetti; kulttuurinen monimuotoisuus museoissa ja yhteiskunnassa

2007: Arviointi ja vaikuttavuus taidemuseotyössä

2006:Taidemuseo tutkimusympäristönä, tutkijana ja tutkimuskohteena

2005:Kokoelmatoiminnan haasteet; ovatko kokoelmat passiivinen esinevarasto vai elävää kulttuuriperintöä + Showroom-museomessut

2004: Elinikäinen oppiminen ja tiedollinen saavutettavuus; aikuiskävijä museon vieraana

2003: Yhteisöllisyys taidemuseotyössä: yhteistyö ja verkostoituminen