Opastuksella Hämeen linnassa. Kuvaaja: Topi Leikas

Tietoa Suomen museoista

Suomalainen museokenttä on runsas ja monipuolinen. Ammatillisesti hoidettuja museokohteita on Suomessa yli 300 ja ei-ammatillisia museoitakin useita satoja.

Kansallisgalleria, Suomen kansallismuseo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS ovat valtakunnallisia museoita, jotka ohjaavat osaltaan oman toiminta-alansa museoita.

Lisäksi Suomessa on 32 alueellista vastuumuseota ja 17 valtakunnallista vastuumuseota. Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä, kulttuuriympäristötehtävä ja alueellinen taidemuseotehtävä. Valtakunnallisen vastuumuseon pitää edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa, olla toimialan kannalta tarpeellinen, huolehtia valtakunnallisesti merkittävästä kokoelmasta ja suoriutua vastuumuseolle laissa määrätyistä tehtävistä.

Paikallismuseoiden ryhmään kuuluu sekä ammatillisia museoita että ei-ammatillisesti hoidettuja museoita. Ammatillisissa museoissa työskentelee vähintään yksi päätoiminen museoammatillinen työntekijä. Lisäksi maassamme on satoja lähinnä yhdistysten ja kuntien ylläpitämiä pääasiassa kesäisin avoinna olevia paikallismuseoita ja kokoelmia.

Suomen valtio tukee museolain perusteella kunnallisten museoiden sekä säätiöiden ja yhdistysten museoiden toimintaa valtionosuudella, joka määräytyy museoiden henkilötyövuosien mukaan. Ammatillisten museoiden toiminnasta löytyy lisää tietoa vuosittain julkaistavasta Museotilastosta.