TAKO

TAKO

TAKO antaa museoille välineitä avata ja kehittää kokoelmiaan yhdessä.

TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto, joka on osa Museoviraston ja Suomen kansallismuseon toimintaa.

Ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmaverkosto TAKO kehittää ja ylläpitää valtakunnallista tallennustyönjakoa. Verkostossa mukana olevien museoiden yhteisesti tunnistetut ja jaetut tallennusvastuut mahdollistavat kokoelmien monipuolisen käytön ja liikkuvuuden sekä saavutettavuuden ja kokoelmien merkitysten avaamisen. Verkoston suunnitelmallinen kehittämistyö tukee museokokoelmien käyttöä yhteisöllisesti yhteiskunnan voimavarana. TAKO-verkosto kehittää museoiden kokoelmatuntemusta ja tukee niiden roolia kulttuuriperinnön tuntijana ja välittäjänä. Verkosto edistää monipuolista kokoelmayhteistyötä ja osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun. TAKO-verkosto tarjoaa foorumin kokoelmatyön uusille avauksille, yhteistyölle ja asiantuntijuuden jakamiselle.  

Lisää TAKO-verkostosta ja toiminnasta TAKO:n omilla verkkosivuilla.