TAKO RGB 1500 px

TAKO

TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto, joka kehittää ja ylläpitää valtakunnallista tallennustyönjakoa.

Verkostossa mukana olevien museoiden yhteisesti tunnistetut ja jaetut tallennusvastuut mahdollistavat kokoelmien monipuolisen käytön ja liikkuvuuden sekä saavutettavuuden ja kokoelmien merkitysten avaamisen.

Verkoston suunnitelmallinen kehittämistyö tukee museokokoelmien käyttöä yhteisöllisesti yhteiskunnan voimavarana. TAKO-verkosto kehittää museoiden kokoelmatuntemusta ja tukee niiden roolia kulttuuriperinnön tuntijana ja välittäjänä. TAKO antaa museoille välineitä avata ja kehittää kokoelmiaan yhdessä.

Verkosto edistää monipuolista kokoelmayhteistyötä ja osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun. TAKO-verkosto tarjoaa foorumin kokoelmatyön uusille avauksille, yhteistyölle ja asiantuntijuuden jakamiselle.

Lisää TAKO-verkostosta ja toiminnasta TAKO:n omilla verkkosivuilla.