Kuvitus Riku Ounaslehto

Museistatistik

Museiverket samlar årligen in statistik om Finlands professionella museers ekonomi, personal och verksamhet. Statistiken bygger på den information som museerna angivit i en statistikenkät. Målet med museistatistiken är att ge en så pålitlig allmän bild av landets yrkesmässiga museiverksamhet som möjligt.

Svaren från statistikenkäterna har redan sedan år 2007 publicerats på webbplatsen Museotilasto.fi där vem som helst har tillgång till och kan söka i den utan att behöva logga in i systemet. Svaren på enkätfrågorna kan granskas genom statistiksökning antingen per museum, fråga eller enkät. Man kan också ladda ned Excel-filer som innehåller enkätsvaren.

De årliga tabellerna som sammanställs av statistiken och informationen som finns tillgängliga via statistiksökningen har en öppen licens, CC BY 4.0.

Museistatistikinformationen utnyttjas bland annat i Kulturstatistiken som publiceras av Statistikcentralen, Frames statistikföring över bildkonst samt EGMUS-arbetsgruppens (European Group on Museum Statistics) publikationer och webbtjänster.

Webbtjänsten Museotilasto (museistatistik): www.museotilasto.fi

Ytterligare information om Museistatistik ges på museotilasto@museovirasto.fi.
Vid speciella frågor kontakta:
Anu Niemelä, tel. 0295 33 6015 eller Anna Alavuotunki, tel. 0295 33 6019, förnamn.efternamn@museovirasto.fi.