Museovirasto 098 Web

Statsandelar till museer

Undervisnings- och kulturministeriet fattar vart fjärde år beslut om museernas statsandelar.Efter museilagens ikraftträdande i början av 2020 omfattade den första finansieringsperioden den s.k. basstatsandelen och åren 2020–2023 i fråga om museer med riksansvar. Den första finansieringsperioden för museer med regionalt ansvar var treårig och gällde åren 2020–2022.I samband med detta kan även nya museer ansöka om att bli berättigade till statsandel eller ansöka om att utses till museum med riksansvar.

För närvarande pågår en sökning för 2024—2027 som slutar den 22 februari 2023.

Detaljerade tillämpningsanvisningar och bilagor till sökningen finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Allmänna anvisningar

Risto Hakomäki, specialexpert, Utveckling av museibranschen
tfn 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi   

Satu Kähkönen, specialexpert, Förvaltning och stöd, Kulturmiljötjänster
tfn 0295 33 6114, satu.kahkonen@museovirasto.fi