Museovirasto 098 Web

Museernas statsandelssystem förnyas

Systemet med statsandelar för museer förnyas som bäst. Målet är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2020. Ansökan om rätt till statsandelar samt ansökan om uppgiften som museum med regionalt ansvar eller riksansvar genomförs i början av 2019.

Ansökan sker genom undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst och ansökningstiden är 14.1–20.2.2019.   

Ansökan: Ansökan om rätt till statsandelar för museer från och med år 2020, ansökningstid 14.1.2019 kl. 12.00–20.2.2019 kl. 16.15.

Läs undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för ansökan om rätt till statsandelar för museer.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för verkställandet av reformen i samarbete med Museiverket och Utbildningsstyrelsen.

Museiverket

  • ger råd till och handleder museerna under ansökningsprocessen
  • ger utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet om huruvida de museer som har ansökt om rätt till statsandelar uppfyller kraven i museilagen samt utnämner ansvarsmuseer
  • förhandlar med de museer som har ansökt om att utses till museum med regionalt ansvar om skötseln av uppgifterna och om den regionala planen i mars–maj 2019
  • förhandlar med de museer som har ansökt om att utses till museum med riksansvar om eventuella justeringar av skötseln av den riksomfattande uppgiften och den riksomfattande planen våren 2020.

Mer information:

Vanliga frågor (och svar)

Informationsmöte 6.2.2019

Allmänna anvisningar och rådgivning om förnyelsen av statsandelssystemet och ansökningsprocessen:

Risto Hakomäki, specialexpert, Utveckling av museibranschen
tfn 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi   

Satu Kähkönen, specialexpert, Förvaltning och stöd, Kulturmiljötjänster
tfn 0295 33 6114, satu.kahkonen@museovirasto.fi