Mg 9689. Kuvaaja: Pia Lonardi

Verktyg och nätverk

Museiverkets främjar museernas samarbete och nätverkande, ger råd, ordnar utbildningar och erbjuder verktyg för utveckling av museernas verksamhet.

Museiverket samordnar utvecklingsprojekt inom området och ordnar årliga träffar för bland annat cheferna för de museer som får förhöjd statsandel. Även landskapsmuseiforskarna och byggnadsforskare träffas regelbundet på tillställningar som ordnas av Museiverket.