Somero Seura Kattotalkoot2015. Kuvaaja: Olli Nuotio, Somero Seura ry

Lokala museer

De lokala museerna bygger på medborgarnas eget intresse och aktivitet för bevarandet av det gemensamma kulturarvet och kulturmiljön.

I Finland finns omkring 1 000 lokala museienheter och samlingar som upprätthålls av föreningar, stiftelser, kommuner, företag och privatpersoner. Dit hör hembygdsmuseer, personhistoriska museer, konstmuseer och olika specialmuseer. Lokala museer drivs huvudsakligen som bisyssla och med frivilliga krafter.

De lokala museerna är jämställda kulturella närtjänster som erbjuder upplevelser, gemenskap, kunskap och aktiviteter. De fungerar som lärmiljöer, sysselsättare, serviceproducenter, kulturresmål, experter samt arenor för frivilligarbetet och delaktighet.

Museiverket stöder de lokala museernas verksamhet genom bidrag och samarbete med landskapsmuseerna. Vart femte år genomför Museiverket en riksomfattande statistikenkät bland de lokala museerna och offentliga samlingarna.