Kansallismuseo Suomen Tarina 3 Omar El Mrabt 2000

Information om coronakrisen för museerna

Enligt statsrådets principbeslut av den 6 maj lättas begränsningsrestriktionerna från och med den 1 juni. Enligt beslutet kan även museer inleda sin verksamhet kontrollerat och gradvis från och med den 1 juni. Anvisningar för öppningen av besöksobjekten finns i undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisning om offentliga tillställningar, allmänna möten samt användningen av offentliga lokaler.

Uppgifterna uppdateras vid behov.

UKM:s anvisningar om offentliga tillställningar under coronakrisen

På sidan finns vanliga frågor och rekommendationer för öppnandet av museerna.

Vanliga frågor om de offentliga tillställningarna finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

1. Vilka anvisningar ska följas när museerna öppnas?

De myndighetsanvisningar som följs är UKM:s och THL:s anvisningar och de länkar till olika myndighetsanvisningar och -rekommendationer som finns i anvisningarna, t.ex. om säkerhetsavstånd och städning. Anvisningarna gäller offentliga tillställningar, men tillämpas även på öppnandet av offentliga lokaler såsom museer.

Anvisningen gäller kunder. Den ger inga anvisningar för arbetstagarnas skydd, bestämmelser och anvisningar om detta ges separat. Mer information finns bl.a. på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Museerna bör vara medvetna om att lokalerna även används för ordnandet av egentliga offentliga tillställningar och omfattas av RFV:s beslut och begränsningar om ett personantal på 50–500.

Enligt rekommendationer ska man sträva efter att undvika privata sammankomster med över 50 personer.

Anvisningen listar de saker som verksamhetsaktören ska beakta för att förebygga coronavirussmitta. Det stegvisa öppnandet av verksamheten och de praktiska åtgärder som krävs för att tillämpa anvisningen bestäms av aktören och myndigheterna ger inte närmare instruktioner.

2. Behövs det ett separat tillstånd för att öppna museerna?

Nej. Det behövs heller inga separata tillstånd av RFV för att ordna offentliga tillställningar. Verksamhetsaktören ska dock planera och uppskatta möjligheterna att bekämpa smittor innan beslut om att ordna och inleda verksamhet.

3. Begränsas museernas kundantal i anvisningarna?

Anvisningen ger inga begränsningar i kundantalet utifrån antalet kvadratmeter eller personantal i offentliga lokaler/besöksobjekt. Enligt anvisningarna ska säkerheten dock säkerställas genom att begränsa antalet kunder, med säkerhetsavstånd och hygienanvisningar. Detta kan innebära att antalet besökare ska begränsas. Museienheterna ser dock olika ut och måste själva överväga vad enhetens säkra antal besökare är så att de kan hålla säkerhetsavstånden. Enligt anvisningarna ska besöksobjektets personantal avgränsas så att det är minst 1–2 meter mellan personerna.

I anvisningarna betonas att öppnandet ska ske planenligt och som en del av planen ska museiaktörerna bedöma hur ett tryggt museibesök på enheten kan ske. Detta kan innebära en uppskattning av eventuellt maximiantal kunder och kontroller av detta.

4. Finns det några anvisningar om hur kundantalen begränsas?

Det finns inga separata anvisningar. I anvisningen pratar man till exempel om deltagarnas ankomstordning. Inom museibranschen finns många sätt att följa upp och begränsa kundantalen, såsom att räkna antalet besökare, ha graderade entrétider eller sälja förhandsbiljetter med utsatt tid. Aktören ska själv tillämpa det bästa sättet för sin verksamhet och kontrollera att besökarsäkerheten är god.

Anvisningen tar ställning till situationer där det kan uppstå köer. I dessa situationer ska besökarna påminnas om säkerhetsavstånden och få hjälp med att hålla dem, till exempel med handledande personal, skyltar eller olika ankomst- och fördelningssystem.

Diskussioner om bästa praxis förs i bland annat Facebook-gruppen Museoala: sisäinen keskustelu samt i museibranschens olika forum.

5. Finns det andra begränsningar i anvisningarna som man måste följa?

I anvisningen konstateras att handsprit ska finnas tillgänglig vid ingången. I anvisningarna rekommenderas även att informationsmaterial som styr till rätt praxis delas ut till besökarna. Även förhandsinformation som delas ut till besökarna rekommenderas för att förbättra kundupplevelsen. Det är inte nödvändigt att erbjuda möjlighet till handtvätt, men i så fall ska handdesinfektionsmedel erbjudas.

Vad gäller städning så hänvisar anvisningarna till Arbetshälsoinstitutets anvisningar.

6. Vad säger anvisningarna om ansiktsmasker?

Anvisningarna förutsätter inte att kunderna använder ansiktsmasker och förutsätter inte att serviceproducenten erbjuder kunderna masker. Enligt anvisningen kan man välja att använda mask och i så fall beakta de allmänna anvisningarna i saken. Anvisningen utgår från att anvisningarna om masker i fortsättningen kan förändras.

7. Vad ska vi göra med objekt som vidrörs eller som besökarna klär på sig?

I anvisningarna konstateras att man ska undvika att använda gemensamma datorer och enheter eller att de ska rengöras mellan användarna. I museets öppningsplan lönar det sig att närmare ta ställning till detta per objekt.

8. Vad ska vi göra med museibutiken, museikaféet och museirestaurangen?

Museibutiken kan ha öppet om man följer de allmänna säkerhetsbestämmelserna i anvisningarna. Museikaféerna och -restaurangerna följer branschens anvisningar. Till exempel Livsmedelsverket har gett anvisningar.

9. Går det att ordna guidningar? Sommarläger?

Ja, bara ni beaktar anvisningarna för offentliga tillställningar: deltagarantalet begränsas vid behov, omsorg för god hand- och hosthygien samt städning och ett avstånd på 1–2 meter till andra. I anvisningarna finns en del särskilda rekommendationer för barn- och ungdomsläger.

10. Finns det ett behov av att ordna särskilda besökstider för riskgrupperna?

I anvisningen konstateras att det inte rekommenderas att riskgrupperna deltar i offentliga tillställningar. Det rekommenderas inte att ordna särskilda besökstider för riskgrupperna på museerna.

Mer information och länkar

Undervisnings- och kulturministeriet, coronaviruset och beredskap

Museiförbundet, coronavirusets inverkan på museifältet (på finska)

Uppdaterad de 29 maj 2020