TAKO RGB 1500 px

TAKO

TAKO ger museerna verktyg för att öppna och utveckla sina samlingar tillsammans.

TAKO är ett samarbetsnätverk för dokumentation och samlingar för de professionella museerna. TAKO-nätverket utvecklar och upprätthåller den riksomfattande arbetsfördelningen inom dokumentationen. De deltagande museernas gemensamt fastställda och delade förvaringsansvar möjliggör en mångsidig användning av samlingarna, tryggar samlingarnas rörlighet och tillgänglighet samt bidrar till förståelsen för samlingarnas betydelse. Nätverkets systematiska utvecklingsarbete stöder användningen av museisamlingarna som en samhällelig resurs. TAKO-nätverket utvecklar museernas kunskaper om samlingarna och stöder dem i deras roll som kulturarvskännare och -förmedlare. Nätverket främjar ett mångsidigt samarbete kring samlingarna och deltar i den aktuella diskussionen. TAKO-nätverket erbjuder ett forum för nya perspektiv på arbetet med samlingarna, samarbete och delande av expertis.

Mer information om TAKO-nätverket och dess verksamhet finns på TAKO:s webbplats.